Logo

Skupina AGEL je najúspešnejším poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

O nás

Spoločnosť AGEL SK a.s.

Spoločnosť AGEL je najúspešnejším súkromným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v strednej Európe. V súčasnosti prevádzkuje v Českej republike nemocnice, polikliniky, sieť lekární, laboratórií, distribučných spoločností a ďalšie špecializované zdravotnícke zariadenia.

Na Slovensku pôsobí od roku 2006 prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti AGEL SK a prevádzkuje desať nemocníc, špecializovanú nemocnicu v Bratislave, pracovnú zdravotnú službu a ďalšie spoločnosti, ktoré súvisia s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

AGEL SK pokračuje na Slovensku vo svojom dlhodobom zámere, v poskytovaní efektívnej zdravotnej starostlivosti v ekonomicky stabilných zdravotníckych zariadeniach, ktoré prevádzkuje. Snahou je zaistenie ich ďalšieho rozvoja, ktorý sa prejaví rastom kvality zdravotníckych služieb  pre obyvateľov príslušného regiónu.  AGEL SK a.s. sa zameriava na rozvoj nemocníc nielen ako celku, ale tiež rozširovanie starostlivosti v jednotlivých odboroch medicíny. Hlavným cieľom je kvalitne ošetrený a spokojný pacient. Záujmom je aj vytvorenie príjemného pracovného prostredia pre zamestnancov, lebo ľudia sú jedným z najdôležitejších prvkov, bez ktorých by nebolo možné zdravotnú starostlivosť poskytovať.


Skupina AGEL na Slovensku v zdravotníckych zariadeniach (za rok):

  • ambulantne ošetrí cez 1,8 milióna pacientov
  • hospitalizuje viac ako  71 tisíc pacientov
  • v pôrodniciach sa narodí okolo 6 tisíc detí

AGEL zamestnáva viac ako 13 000 zamestnancov, na Slovensku je to okolo 4 400 zamestnancov.

Investície do zdravotníckych zariadení na Slovensku sa v minulom roku pohybovali vo výške viac ako 1,4 milióna EUR, pričom každoročne hovoríme o stúpajúcej tendencii.

Pacient je pre nás na prvom mieste. Zamestnávame množstvo renomovaných odborníkov a špecialistov, disponujeme moderným prístrojovým vybavením. Prioritou spoločnosti je kvalita, bezpečná a kvalitná zdravotná starostlivosť. Mimoriadny dôraz kladieme na osvetu v prevencii. Kontinuita liečby je pre nás dôležitým prvkom na ceste k uzdraveniu. Podporujeme vedu, výskum, vzdelávanie, intenzívne spolupracujeme so školami a univerzitami.

Prostredníctvom NADÁCIE AGEL pomáhame tým, ktorí to najviac potrebujú, ľuďom v ťažkej životnej situácii, podporujeme humánnosť a v tejto činnosti pokračujeme aj na Slovensku.