Logo

Skupina AGEL je najúspešnejším poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Kariéra

Ponuka práce


sestra špecialistka JIS interná

Určené pre: Pre nelekárske zdravotnícke profesie

Miesto výkonu: Zvolen

Zadávateľ: Nemocnica Zvolen


Lekár v odbore všeobecná chirurgia

Určené pre: Pre lekárov

Miesto výkonu: Zvolen

Zadávateľ: Nemocnica Zvolen


sestra v ambulancii ORL

Určené pre: Pre nelekárske zdravotnícke profesie

Miesto výkonu: Zvolen

Zadávateľ: Nemocnica Zvolen


zdravotnícky asistent - praktická sestra

Určené pre: Pre nelekárske zdravotnícke profesie

Miesto výkonu: Zvolen

Zadávateľ: Nemocnica Zvolen


Sestra na lôžkovom oddelení nemocnice

Určené pre: Pre nelekárske zdravotnícke profesie

Miesto výkonu: Zvolen

Zadávateľ: Nemocnica Zvolen


Sestra na RDG oddelení

Určené pre: Pre nelekárske zdravotnícke profesie

Miesto výkonu: Zvolen

Zadávateľ: Nemocnica Zvolen


Sestra špecialistka JIS chirurgická

Určené pre: Pre nelekárske zdravotnícke profesie

Miesto výkonu: Zvolen

Zadávateľ: Nemocnica Zvolen


Sanitár

Určené pre: Pre nelekárske zdravotnícke profesie

Miesto výkonu: Zvolen

Zadávateľ: Nemocnica Zvolen


Lekári so špecializáciou na oddelenie gynekologicko-pôrodnícke, interné, chirurgické a detské

Určené pre: Pre lekárov

Miesto výkonu: Nemocnica Krompachy spol. s r.o.

Zadávateľ: Nemocnica Krompachy


Lekári bez špecializácie na oddelenie chirurgické, gynekologicko-pôrodnícke

Určené pre: Pre lekárov - absolventov

Miesto výkonu: Nemocnica Krompachy spol. s r.o.

Zadávateľ: Nemocnica Krompachy


sestra so špecializáciou alt. bez špecializácie na oddelenie všeobecnej a úrazovej chirurgie

Určené pre: Pre lekárov - absolventov

Miesto výkonu: VNsP Levoča a.s., Probstnerova cesta 2/3082, 054 01 Levoča

Zadávateľ: Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča


Lekári so špecializáciou alt. bez špecializácie na psychiatrické oddelenie

Určené pre: Pre lekárov - absolventov

Miesto výkonu: VNsP Levoča a.s., Probstnerova cesta 2/3082, 054 01 Levoča

Zadávateľ: Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča


Lekári so špecializáciou alt. bez špecializácie na oddelenie všeobecnej a úrazovej chirurgie, interné oddelenie, urologické oddelenie

Určené pre: Pre lekárov - absolventov

Miesto výkonu: VNsP Levoča a.s., Probstnerova cesta 2/3082, 054 01 Levoča

Zadávateľ: Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča


Sestra

Určené pre: Pre nelekárske zdravotnícke profesie

Miesto výkonu: NEMOCNICA Bánovce

Zadávateľ: NEMOCNICA Bánovce


Lekár na Oddelenie gynekológie, Interné oddelenie a Oddelenie dlhodobo chorých, Chirugickú ambulanciu, Oddelenie JZS

Určené pre: Pre lekárov - absolventov

Miesto výkonu: Bánovce nad Bebravou

Zadávateľ: NEMOCNICA Bánovce


Lekár FBRL

Určené pre: Pre lekárov

Miesto výkonu: Handlová

Zadávateľ: NEMOCNICA Handlová


Kuchár

Určené pre: Pre nezdravotnícke profesie

Miesto výkonu: Handlová

Zadávateľ: NEMOCNICA Handlová


Opatrovateľka Senior centra

Určené pre: Pre nelekárske zdravotnícke profesie

Miesto výkonu: Handlová

Zadávateľ: NEMOCNICA Handlová


Sestra

Určené pre: Pre nelekárske zdravotnícke profesie

Miesto výkonu: Handlová

Zadávateľ: NEMOCNICA Handlová


Zdravotnícky asistent

Určené pre: Pre nelekárske zdravotnícke profesie

Miesto výkonu: Handlová

Zadávateľ: NEMOCNICA Handlová


Sanitár

Určené pre: Pre nelekárske zdravotnícke profesie

Miesto výkonu: Handlová

Zadávateľ: NEMOCNICA Handlová


Fyzioterapeut

Určené pre: Pre nelekárske zdravotnícke profesie

Miesto výkonu: Handlová

Zadávateľ: NEMOCNICA Handlová


Lekár ODCH

Určené pre: Pre lekárov

Miesto výkonu: Handlová

Zadávateľ: NEMOCNICA Handlová


Rádiologický laborant

Určené pre: Pre nelekárske zdravotnícke profesie

Miesto výkonu: Levice

Zadávateľ: Nemocnica Levice