Logo

Skupina AGEL je najúspešnejším poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

O nás

Napísali ste nám

Poďakovanie za starostlivosť na chirurgickom oddelení

13.1.2018 / Nemocnica Zvolen

Vážený pán primár,   ležala som niekoľko krát na Vašom oddelení chirurgie a musím konštatovať, že prístup Vášho oddelenia je maximálne profesionálny. Zároveň by som chcela vysloviť poďakovanie primárovi Panuškovi, ktorý mi operoval žlčnik - už to bolo zlé, ale zvládol to na jednotku. Potom všetkým upratovačkám, ktoré sa skutočne snažia o čistotu na Vašom oddelení a staničným sestrám, menovite pani Parobkovej. Veľká vďaka. Verím, že ich o mojej vdačnosti budete informovať a zároveň ich patrične odmeníte. Ďakujem veľmi pekne, ostávam s pozdravom   DH


Poďakovanie pre chirurgické oddelenie

2.12.2017 / Nemocnica Zvolen

Dobrý deň. Dňa 19.10.2017 som bola hospitalizovaná na chirurgii u vás vo Zvolene. Ležala som na treťom poschodí na operácií žlčníka. Chcem sa touto cestou poďakovať za starostlivosť všetkým lekárom a sestričkám na oddelení. To neboli sestry, ale anjeli. Veľmi som ich obdivovala. Všetko zvládali s úsmevom. To je dnes vzácnosť. Ešte raz Ďakujem.   Viera Budová


Poďakovanie kolektívu FRO

24.11.2017 / NEMOCNICA Handlová

  Vážený pán riaditeľ, touto cestou sa chcem veľmi pekne poďakovať za príkladnú starostlivosť, snahu a ochotu celému kolektívu oddelenia Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia v Nemocnici Handlová. Moja srdečná vďaka patrí osobitne primárovi oddelenia MUDr. Júliusovi Káderovi a dipl. fyzioterapeutke Andrei Gašpierikovej za ich ochotu, ľudskosť a profesionálny prístup. Všetkým prajem veľa trpezlivosti a zdravia. Ešte raz srdečná vďaka. Mgr. Tatiana Schniererová, pacientka po operácii ramena


Poďakovanie pre ODCH

24.11.2017 / NEMOCNICA Handlová

Vrúcna vďaka za starostlivosť o mamku a všetkých ťažko chorých pacientov. Veľa Božieho požehnania pre Vás a Vaše rodiny. Požehnaj ich ruky, zdravé ruky – aké je to veľké bohatstvo. Pane ďakujeme Ti za ne, daj nech každý človek, ktorý sa dostane do ich rúk, vyjde z nich krajší a bohatší. Nech mu pomáhajú odkrývať jeho skutočnú hodnotu. Ďakujeme                                                                                                         rodina Ďurčeková


Poďakovanie MUDr. Tatiane Albertovej

3.10.2017 / Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča

Vážené vedenie nemocnice Agel, dovolte mi touto cestou, v mene celej našej rodiny, podakovať pani MUDr.Tatiane Albertovej z onkologického ambulancie za jej láskyplný prístup, profesionalitu a ochotu vždy pomoct při liečbe našej maminky. Je to doktorka z velkým srdcom, ktorých je málo. Mala som možnost byť u toho, keď som robila doprovod mamke na rozličné vyšetrenia a verte mi, nie vždy bol prístup zdravotnikov profesionalný. O to viac si vážím práce paní MUDr.Albertovej, ktorá do svojho poslania pomáhať druhým vkladá to najdoležitejšie "srdce". Priala by som Vám ako vedeniu a nám ako budúcím pacientom viac takychto lekárok pracujúcich na maximum, pre ktorých je pacient na prvom mieste. S pozdravom E.G.


Poďakovanie

6.9.2017 / Nemocnica Krompachy

Vážený pán riaditeľ, týmto listom chcem vyjadriť poďakovanie v mojom mene a v mene mojích súrodencov, chirurgickému oddeleniu - pavilón B, kde bola hospitalizovaná naša mamka, pani S. K.. Ďakujeme za odborný, no najmä ľudský prístup a starostlivosť, ktoré boli na vysokej úrovni. Ďakujeme pánovi primárovi MUDr. M. Chylovi, PhD. za jeho trpezlivosť a ľudskosť, pri komunikácii s príbuznými, za jeho láskavé slová, ochotu urobiť pre pacienta maximum aj keď to bolo nezlučiteľné so životom, za jeho snahu zachovať dôstojnosť pacienta. MUDr. Sokolskému, ďalším lekárom, sestričkám, sanitárkam a celému personálu nemocnice. Ešte raz veľké ĎAKUJEME a hlboká poklona za vašu prácu pri starostlivosti o chorých ľudí. Prajeme Vám veľa úspechov pri vašej náročnej práci. S úctou a pokorou Z.H.


Poďakovanie pre gynekologicko-pôrodnícke oddelenie

15.8.2017 / Nemocnica Zvolen

Vážený pán riaditeľ,  v mesiaci júl som mala možnosť pozorovať prácu vašich zamestnancov (hlavne na gynekologickom ) oddelení.Veľmi milo ma prekvapila nesmierna ústretovosť  zamestnancov, ich pracovné nasadenie aj napriek tomu, že priestory a vybavenie nie sú najnovšie. Úprimný záujem o pacienta od každého zamestnanca (od upratovačky, THP zamestnancov, sestričiek, lekárov...), ochota pomôcť  pacientovi v akejkoľvek situácii je veľmi dobrá voľba a smerovanie.  Toto vynaložené úsilie sa vám ako kolektívu vráti a pacienti sa budú do vašej nemocnice s radosťou vracať. Preto by som Vás chcela požiadať, ak by to bolo len trochu možné,poďakujte prosím pánovi primárovi gynekologického oddelenia, celému jeho kolektívu ale aj ostatným oddeleniam. Pochvalu si Vaši zamestnanci naozaj zaslúžia.V dnešnej dobe slušné a poctivé správanie nie je samozrejmosťou (prístup v BB sa nedá s vami porovnať). Bežný občan si začína pomaly a postupne uvedomovať, čo má v živote naozajstnú hodnotu. Negatívnych vecí v našich životoch je veľa a preto budem šíriť vaše dobré meno ďalej. S vďakou a úctou k vašej práci                 Erika SRNCOVÁ, Banská Bystrica  


Poďakovanie pre MUDr. Miroslava Haška

14.8.2017 / Nemocnica Zvolen

Vážený pán riaditeľ, chcela by som sa prostredníctvom tohto listu poďakovať za fantastickú starostlivosť, ktorú mi sprostredkoval pán MUDr. Miroslav Haško, lekár gynekologického oddelenia v NsP Zvolen. Som Bystričanka, ale žijem takmer desať rokov v Londýne, odkiaľ sme  sa presťahovali s manželom na nejaký čas na Slovensko, pretože som sa rozhodla porodiť tu, na Slovensku. Môj ošetrujúci lekár bol niekoľko rokov primár gynekologického oddelenia Roosveltovej nemocnice MUDr. Tibor Bielik. Po niekoľkých prehliadkach sme sa s manželom rozhodli nájsť si iného lekára, neboli sme spokojní  prístupom MUDr. Bielika k nám. Pán doktor Bielik je síce fantastický odborník,  ale nie práve najlepší komunikátor. O nemocnici vo Zvolene sme počuli dobré informácie, a tak sme sa začali zaujímať o možnosť nájsť tu vhodného lekára. MUDr. Miroslav Haško nám bol doporučený aj  organizáciou slovenských dul. Už pri prvej prehladke som pochopila, že on poskytuje úplne inú starostlivosť  - odborne,  ale hlavne ľudsky. Hneď na prvej prehliadke, sme prešli celý môj pôrodný plán (ktorý bol dosť detailný, kedže som absolvovala kurzy hypnopôrodu  a mala som v pláne rodiť prirodzene bez liekov a iných zásahov, ktoré neboli nutné). MUDr. Haško som mnou dokonca zostal 45minút po svojej službe, aby sme si boli istí, že mám dobré ozvy. Pri dalších prehliadkách,  za prítomnosti môjho manžela, ktorý rozpráva len anglicky, pan doktor to rešpektoval a aj on sa snažil rozprávať po anglicky a vysvetľovať veci. Bol vždy otvorený a uprimný. Aj  komunikácia medzi ním a ošetrujúcimi sestrami bola veľmi profesionálna. Tento ľudský, príjemný a chápavý prístup (o odbornosti sa nezmieňujem,  pretože tá bola samozrejmosťou) , mi dal nádej, že prístup niektorých slovenských doktorov sa posúva správnym smerom. Správne chápu to, že pôrod je intímna záležitosť pre každú ženu, zážitok na celý život, ktorý môže byť traumou,  ak sa k nej nepristupuje s úctou, nehou a porozumením a nevyhovie sa jej požiadavkám, ak je to možné, tak ako v iných krajinách Európy. Je výborné pre nemocnicu i budúce mamičky, že máte takého si lekára, ktorý je mladý, odborník a mohol by sa so svojím prístupom uplatniť aj inde vo svete, na čo má určite veľa možností. Ja som nakoniec porodila v Hainburgu, kedže sme sa v čase pôrodu (prenášala som 3 dni) zdržiavali v Bratislave a v Hainburgu som mala tiež vybratú nemocnica:  porodila som do vody, bez zásahov, bez liekov . A bez problémov a v pohode. Narodila sa nám dcéra, ktorá už má dva mesiace. Ešte raz by som sa chcela poďakovať za starostlivosť u MUDr. Miroslava Haška a vo Vašej nemocnici,  želám Vám veľa spokojných pacientov, najmä mamičiek. V prípade záujmu ma môžete kontaktovať na dole uvedenom telefónnom čísle, alebo prostredníctvom mailu.


Poďakovanie rádiodiagnostickému oddeleniu

10.8.2017 / Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča

Dňa 1.8.2017 sme boli ja, moja sestra a naša mamka vyšetrované u vás na Mamografii.Touto cestou sa chceme veľmi pekne poďakovať vašej pani sestričke, ktorá nás doobeda vyšetrovala, resp.snímala, za jej úžasný kladný prístup k nám pacientkám,z a láskavosť a príjemné komunikovanie. S pozdravom Z.L., Krompachy.  


Poďakovanie

3.8.2017 / Nemocnica Krompachy

Vážený pán riaditeľ, chcem poďakovať za výborný odborný a ľudský prístup pri hospitalizácii mamky u Vás v nemocnici. Najprv mamka ležala na internom oddelení od 1.6.2017 do 14.6.2017. Starostlivosť pani primárky MUDr. Böhmerovej, ďalších lekárok, sestričiek, sanitáriek a sanitára boli naozaj na vysokej odbornej a ľudskej úrovni. Potom ležala kvôli ďalším ťažkostiam na chirurgickom oddelení od 14.6.2017 do 11.7.2017. Taktiež vyjadrujem veľkú vďaku za odborný, ľudský prístup a starostlivosť, ktoré boli na vysokej úrovni. Ďakujem pánovi primárovi MUDr. M. Chylovi, MUDr. Sokolskému, ďalším lekárom, sestričkám, sanitárkam a sanitárovi. Po operácii mamka ležala aj na oddelení intenzívnej starostlivosti, kde taktiež bola starostlivosť celého oddelenia na vysokej odbornej a ľudskej úrovni. Ešte raz veľká vďaka za vašu nezištnú pomoc, prácu pri starostlivosti o chorých ľudí a prajem Vám veľa, veľa, veľa trpezlivosti s pacientmi a úspechov pri vašej náročnej práci. S úctou a pokorou J.M., dcéra pacientky


Ďakovný list

27.7.2017 / Nemocnica Zlaté Moravce

Ďakovný list pacienta ošetreného kolektívom chirurgického oddelenia.


Poďakovanie urologickému oddeleniu

8.7.2017 / Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča

Chcem poďakovať Primárovi a celému urologickému oddeleniu za starostlivosť, služby a príjemný prístup. S pozdravom P.K.  


Poďakovanie urologickému oddelenie a OAIM

6.7.2017 / Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča

Ja, dole podpísaný, R.K. týmto listom chcem poďakovať za záchranu môjho života a starostlivosť, ktorá mi bola poskytnutá : primármi, lekármi, a sestrami, ošetrovateľmi a sanitármi s oddelenia ARO a UROLÓGIE. Zvlášť chcem poďakovať p. primárovi Urológie, ktorý mi každý deň pomáhal veriť v moje uzdravenie. Nie som ešte úplne zdravý, ale aj to ako sa cítim a v akom som stave som,  vďačím jemu a celému personálu nemocnice a prajem veľa pracovných úspechov. S pozdravom Váš vďačný pacient R.K.,  Spišské Vlachy


Poďakovanie

18.6.2017 / Nemocnica Krompachy

Ďakujem doktorom, sestričkám, sanitárkam, upratovačkám gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia pod vedením primárky MUDr. Lukáčovej za výbornú starostlivoť počas mojej hospitalizácie v nemocnici. Všetkým pacientkam srdečne odporúčam odbornú starostlivosť na tomto oddelení. Vďačná pacientka M.Z.  


Poďakovanie MUDr. Ladislavovi Gurčíkovi, PhD.

1.6.2017 / Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča

Vážený pán primár, na vašom oddelení JIS bol v dňoch 26.4. - 3.5.2017 hospitalizovaný môj otec J.K. pre náhle zhoršenie reči, chôdze.../CMP. Veľmi oceňujem vysokú odbornú starostlivosť, laskavosť a pozornosť, ktorá mu bola personálom vášho oddelenia venovaná. Každým dňom robí pokroky a my máme radosť, že aj v tomto vysokom veku môže byť s nami. Nech sa vám stále darí vracať nemocným nádej, že každý ďalší deň môže byť lepší, kvalitnejší. Srdečná vďaka celému vášmu kolektívu od rodiny pacienta K. Za všetkých jeho dcéra M.K.    


Poďakovanie chirurgickému oddeleniu

31.5.2017 / Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča

Dovoľte mi touto cestou vyjadriť úprimné poďakovanie oddeleniu všeobecnej a úrazovej chirurgie, špeciálne pánovi primárovi MUDr. Edwardovi Huľovi, PhD. za vysokoprofesionálny, ústretový a ľudský prístup počas mojej hospitalizácie a operačného zákroku s akým som sa doteraz nestretol. Celé oddelenie všeobecnej a úrazovej chirurgie pod vedením pána primára je na vysokej odbornej i vedomostnej úrovni a poskytované služby prevyšujú očakávania aj najnáročnejšieho pacienta. Celému kolektívu želám do budúcnosti veľa úspechov a množstvo spokojných pacientov. Ešte raz úprimná vďaka za pomoc a profesionálny prístup. S úctou a so srdečným pozdravom Ing. M.J., Spišská Nová Ves  


Poďakovanie ambulancii vnútorného lekárstva

31.5.2017 / Všeobecná Nemocnica Komárno

Vážený pán riaditeľ, píšem Vám v mene mojej krstnej mamy, ktorá mala silné bolesti brucha tak sme 11,3,2017 vyhladali lekára. Išli sme na chirurgickú ambulanciu odkiaľ nás poslali na internú ambulanciu nakoľko sme nemali odporučenie. Na internej ambulancii nám otvorila sestrička s úsmevom a uložila moju krstnú mamu na lôžko v ambulancii a poprosila nás o strpenie nakoľko v čakárni boli rýchle sanitky. Touto cestou by som sa chcela poďakovať sestričke Mgr. Žadányiovej Janke za ľudský prístup, prívetivé slovo a odbornú zdravotnú pomoc. Ešte raz vďaka a prajem veľa spokojnýcj pacientov.   S pozdravom,   Marika K.


Poďakovanie internému oddeleniu

30.5.2017 / Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča

Vážené vedenie nemocnice, pred niekoľkými dňami prišiel  som na Vaše interné oddelenie ako dedko, ktorý nedokázal stáť poriadne na vlastných nohách. No asi po piatich dňoch zlaté ruky vašich sestier dokázali si s čarovnou vodou poradiť a urobili zo mňa spoločenského pána. Nestačilo to – a po ďalších piatich dňoch – zlaté ruky vašich sestier dokázali z čarovnou vodou si poradiť a urobili zo mňa parketového majstra,  kde pozývam sestry so zlatými rukami na jedno argentínske tango. Dovoľte mi, aby som sa z úprimného srdca poďakoval nielen za seba, ale za všetkých  pacientov  II. poschodia.  Bola to vzorná a príkladná starostlivosť o nás všetkých, robili to s veľkou láskou k nám pacientom.A za takýto láskavý prístup, chcem sa ešte raz z úprimného srdca poďakovať celému vášmu kolektívu za láskavý prístup k nám pacientom. Za takú starostlivosť nestačí iba poďakovať sa, ale vyslovujem celému kolektívu hlboké, hlboké Pán Boh zaplať. pacient G., Levoča  


Poďakovanie MUDr. Ingrid Dzurňákovej, MBA

19.5.2017 / Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča

Vážená pani MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA, dovoľte mi, aby som Vám touto cestou vyjadrila poďakovanie za Vašu aktívnu účasť na odbornom seminári Učíme pre prax konaného dňa 26. apríla 2017 v hoteli Lineas na Budovateľskej ulici v Prešove. Osobitne Vám chcem poďakovať za Váš profesionálny prístup k problematike. Vaša odborná prednáška a následná diskusia boli prínosom pre všetkých účastníkov seminára. S úctou Stredná zdravotnícka škola Prešov PhDr. E.N., PhD. riaditeľka  


Poďakovanie pre chirurgické oddelenie

9.5.2017 / Všeobecná Nemocnica Komárno

Chcela by som vyjadriť obrovskú vďaku pánovi doktorovi Oleksandrovi Kozhaykinovi a celému kolektívu chirurgického oddelenia za ľudský prístup k pacientom, trpezlivosť, starostlivosť a vysokú odbornosť. Ďakujem, že ste ma vyliečili! S pozdravom Mária M.


Poďakovanie pre chirurgické oddelenie

9.5.2017 / Všeobecná Nemocnica Komárno

Dobrý deň,  chcem sa poďakovať za príkladnú starostlivosť a vysokú odbornosť na oddelení chirurgie, špeciálne p. primára ( operácia štítnej žľazy ). To čo píšete v informačných listoch a časopise môžem potvrdiť - na všetkých úrovniach je na prvom mieste  pacient.  E.P.


Poďakovanie chirurgickému oddeleniu

28.4.2017 / Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča

Som dlhoročný diabetik s rôznymi pridruženými diagnózami. V roku 2015 sa mi na dolných končatinách objavili defekty, ktoré boli liečené na rôznych oddeleniach, chirurgia, cievne, hyperbarická komora. Nakoľko sa tieto rany neliečili, resp. pretrvávali a zväčšovali sa hľadali sme ďalšie rôzne možnosti. Nakoniec sme sa dozvedeli o Levočskej nemocnici resp. chirurgii chronických rán, kde som bol bez problémov prijatý začiatkom roku 2016, na vyšetrenie a následne liečenie. Nakoľko pri týchto ranách pretrvávali aj bolesti bol som v nemocnici aj hospitalizovaný cca 10 dní. Nakoľko sa jedná o staršiu nemocnicu, bol som prekvapený starostlivosťou a opaterou lekárov , primárom MUDr. Huľom a hlavne ošetrujúcimi lekármi MUDr. Strelkom a MUDr. Kleinovou a taktiež sestričkami a ostatným zdravotným personálom. Uvedenú nemocnicu som raz mesačne navštevoval cca 10 mesiacov, kde mi ambulantne ošetrovali rany, ktoré boli pôvodne k amputácii prstov. Dnes tieto rany sú v úplnom poriadku a nastalo aj prekrvenie ciev. Ešte raz veľká vďaka za maximálny humánny a ľudský prístup, žiadne dlhé čakania, skoro minútová presnosť na ošetrenie . Prajem celému personálu veľa zdravia, vytrvalosti ale tiež aby sa ich nemocnica ďalej rozvíjala , aby mohli pracovať aj v lepších podmienkach, vďačný pacient G. M. s rodinou, Bretejovce Veľká vďaka!  


Poďakovanie personálu OHTK

25.4.2017 / Všeobecná Nemocnica Komárno

Vážený personál, ste úplne skvelí, milí, ústretoví a sympatickí kolektí. Je príjemné a radosť darovať krv u Vás. Z.P.


Poďakovanie personálu chirurgickej ambulancie

18.4.2017 / Nemocnica Zvolen

Dňa 5.4.2017 krátko popoludní ma po úraze priviezlo vozidlo RLP Krupina na ošetrenie na chirurgickú ambulanciu Nemocnice Zvolen a.s. Po náležitých úkonoch ma ošetril MUDr.Adam Gyori,sekundárny lekár. Hlboko sa skláňam pred jeho odbornými vedomosťami, zručnosťou, ale aj ľudským prístupom k pacientovi, za čo mu patrí úprimná vďaka. Mňa osobne príjemne prekvapili všetci zamestnanci tohto oddelenia svojou profesionalitou, pracovitosťou, ale aj vľúdnosťou, ktorú tak veľmi človek v tejto uponáhľanej dobe potrebuje. Ďakujem aj v mene tých, ktorí automaticky prijímajú dobro, ktoré sa im dostáva od zamestnancov tohto oddelenia, no nie sú schopní poďakovať. S úctou RK, Banská Bystrica


Poďakovanie doktorom a sestričkám na oddelení neurológie.

18.4.2017 / Nemocnica Zvolen

Poďakovanie doktorom a sestričkám na oddelení neurológie. Chcela by som veľmi pekne poďakovať primárke MUDr. Kaderjakovej a MUDr. Necpálovi za priateľský a milý ľudský prístup, takisto všetkým sestričkám na oddelení, ktoré neustále ponúkali svoju pomoc, rovnako milým sanitárom a neviem si vynachváliť jedlo, ktoré mi vždy chutilo a porcie boli veľké. Veľké ĎAKUJEM! Zuzana


Poďakovanie chirurgickému oddeleniu

7.4.2017 / Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča

Rada by som sa aj touto formou poďakovala kolektívu chirurgického oddelenia pod vedením pána primára MUDr. Edwarda Huľa, PhD. Pán primár je veľmi profesionálny a ochotný človek, s mimoriadne ľudským prístupom k pacientom. K príjemným a milým lekárkam patria i MUDr. Miriam Kleinová a MUDr. Gabriela Komorová. Moja vďaka však patrí všetkým lekárom i personálu, s ktorými som prišla do kontaktu, i keď ich nepoznám, a to aj z oddelenia anestéziológie, ktorí tiež prispeli k úspešnej operácii. Ďakujem i MUDr. Pavlovi Ščurkovi z chirurgickej ambulancie za odbornú starostlivosť a trpezlivosť pri pravidelných kontrolách. Vďačná som i obetavým sestričkám z oddelenia aj z ambulancie za ich prácu a milý prístup, a tiež asistentom i ďalším zamestnancom, ktorí zabezpečovali bežnú prevádzku na oddelení. Stav nášho zdravotníctva som dlho poznala iba z médií, a nebolo to veľmi priaznivé poznanie. Keďže som v levočskej nemocnici strávila dva týždne a ďalšie tri mesiace navštevovala chirurgickú ambulanciu, môžem konštatovať, že zdravotná starostlivosť i prístup k pacientom na tomto oddelení je na veľmi dobrej úrovni. Myslím si, že aj táto nemocnica a oddelenie majú svoje problémy, vyplývajúce z celkovej situácie v našom zdravotníctve, ale ako pacientka som ich vôbec nepocítila, za čo naozaj patrí všetkým veľká vďaka. S pozdravom Ing. E. M.


Poďakovanie

7.4.2017 / Nemocnica Krompachy

Dobrý deň, týmto by som sa chcela poďakovať personálu gyn.-pôr.oddelenia za ich skvelú starostlivosť počas môjho druhého tehotenstva a pôrodu. Veľké Ďakujem patrí pôrodnej asistentke Majke Tomašovej za krásnu podporu a perfektný prístup počas pôrodu. Je to vážne skvelá odborníčka a človek s veľkým Č. Tak isto chcem poďakovať Dr. Buffovi a Dr. Budinskému. Ďakujem, že máme v Krompachoch takých skvelých odborníkov. Môžete byť na nich ozaj hrdí, odvádzajú vážne skvelú prácu. S pozdravom M.M.  


Poďakovanie personálu chir. oddelenia

6.4.2017 / Všeobecná Nemocnica Komárno

Vážený pán primár, v dňoch od 13. 3 - 20. 3. 2017 som bola náhle hospitalizovaná a operovaná na Vašom oddelení s akútnymi problémami so žlčníkom. Dovoľte, aby som sa touto cestou poďakovala Vašim spolupracovníkom, predovšetkým MUDr. Tiborovi Molnárovi a sestričkám za úžasnú opateru, ľudský prístup a ochotu. Bola som veľmi príjemne prekvapená aj čistotou na oddelení astravou a celkovým stavom Vášho oddelenia ako aj pooperačou starostlivosťou po prepustení z nemocnice. Ešte raz všetkým ďakujem ta navrátenie môjho zdravia a prajem celému oddeleniu veľa úspechov a dobrých pacientov. M.V. V Komárne, 02. 04. 2017  


Poďakovanie personálu chir. oddelenia

4.4.2017 / Všeobecná Nemocnica Komárno

Dobrý deň. V dňoch 21.2.2017 do 01.03.2017 som bola hospitalizovaná na zápal hrubého čreva na chirurgií v Komárne. Touto cestou sa chcem poďakovať celému personálu oddelenia chirurgie  za ich starostlivosť. Napriek tomu, že sestričky sú neustále v službe, boli veľmi milé, ochotné a snažili sa o maximum. Želám celému tímu veľa zdravia, síl a spokojných pacientov. S pozdravom Ing. L. Silvia


Poďakovanie kolektívu geriatrického oddelenia a OAIM

29.3.2017 / Nemocnica Zvolen

Vážený pán riaditeľ,v mene celej našej rodiny sa chceme  poďakovať kolektívu prízemia geriatrického oddelenia- sestričky, MUDr. Slobodník,  MUDr. Záhumenská a kolektívu  oddelenia OAIM – sestričky, MUDr. Tomaľová, MUDr. Pántik, MUDr. Tonhauser a pomocní personál za obetavú prácu  a starostlivosť o našu mamu pani MF. Ďakujeme za  veľmi ľudský prístup k nám  jej deťom a ostatným rodinným príslušníkom.   S poďakovaním Mgr.AK,  Bc.EV  a ostatná rodina.


Poďakovanie lekárom a sestričkám chirurgického oddelenia

24.3.2017 / Nemocnica Zvolen

Dobrý deň, rada by som vyjadrila svoju vďaku lekárom a sestričkám chirurgického oddelenia pod vedením MUDr. Dalibora Panušku v nemocnici vo Zvolene za záchranu môjho zdravia, konkrétne lakťa pravej ruky. 3. februára 2017 cestou do práce som 2x nešťastne spadla a "rozbila" som si lakeť. Je to komplikovaná zlomenina a preto veľmi krásne ďakujem celému personálu za krásny ľudský prístup a snahu pacientom uľahčiť ich ťažký údel. Ruku mi operovali 8. februára. Ešte raz veľmi, veľmi krásne ďakujem! Všetkým prajem veľa zdravia, šťastia a úspechov , nech sa im darí. Mám len veľmi dobré spomienky na jednodňovú chirurgiu nemocnice Agel. AB (Budča)


Poďakovanie urologickému oddeleniu a OAIM

22.3.2017 / Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča

Vážený pán riaditeľ Mgr. Jaška, dovoľte mi srdečne poďakovať sa za vysoko profesionálny, ľudský a milý prístup zdravotníckeho personálu, konkrétne na Urologickom oddelení, kde som 16.3.2017 prvýkrát v živote absolvoval kratší operačný zákrok pod vedením primára MUDr. Petra Šimu. Zároveň sa chcem poďakovať anestéziologickému tímu pod vedením primára OAIM MUDr. Petra Makaru, ktorý dohliadal nad mojimi vitálnymi funkciami pri vynikajúco prevedenej regionálnej - spinálnej anestézii. Totiž prvýkrát som si vyskúšal byť na strane hospitalizovaného pacienta, vyskúšať si pobyt v nemocnici a premiérovo, v tej Vašej, levočskej. Chcem Vám zaželať veľa spokojných, vďačných a uzdravených pacientov pri profesionálnom, spokojnom a empatickom zdravotníckom personáli. S pozdravom   MUDr. T. M. K.


Ďakujeme za všetko

15.3.2017 / NEMOCNICA Handlová

Vážená pani primárka, MUDr. Kvostková,    dovoľte mi, aby som sa Vám aspoň touto cestou poďakovala za Váš ľudský prístup a pomoc pri riešení ťažkej životnej situácie pani Ľubky Mikulovej. Pomohli ste jej v čase keď  mala veľmi vážne existečné i zdravotné problémy a tým ste jej pomohli preklenúť určitý úsek jej životnej cesty. Veľmi pekne ďakujeme  za starostlivosť na Vašom oddelení všetkým sestričkám, sanitárkam i vrchnej sestre pani Molnárovej. Ľubku ste postavili na nohy - odchádza z Vášho oddelenia stabilizovaná, dúfame, že schopná ďalšej operácie.  Snažíme sa vybaviť jej umiestnenie v DSS, je to  veľmi ťažké a nevieme, či sa nám to podarí v čase, ktorý pani Ľubka potrebuje.     Svoju prácu vykonávate s láskou  a to sa nedá naučiť, ani pretvarovať sa. Ďakujeme za všetko.     S úctou Marta Ferenčíková   


Poďakovanie personálu chir. oddelenia

28.2.2017 / Všeobecná Nemocnica Komárno

Touto cestou by som sa rád poďakoval personálu chirurgického oddelenia a predovšetkým pánovi primárovi MUDr. G.Škodáčekovi za poskytnutie rýchlej lekárskej pomoci. Moja srdečná vďaka patrí aj asistujúcim sestričkám, ktoré sa o mňa starali. Všetkým ďakujem za profesionálny a ľudský prístup.Prajem celej nemocnici hlavne veľa spokojných pacientov.  Vďačný pacient


Poďakovanie

26.2.2017 / Nemocnica Krompachy

Dovoľte mi vysloviť úprimné slová vďaky celému kolektívu gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia pod vedením primárky MUDr. Lukáčovej a v neposlednom rade MUDr. Buffovi za profesionálnu starostlivosť, ľudský prístup a ústretovosť počas mojej hospitalizácie. S pozdravom pacientka K.K.


Poďakovanie

23.2.2017 / NEMOCNICA Handlová

Poďakovanie   Ďakujeme nemocnici Handlová, oddeleniu ODCH pod vedením primárky MUDr. Miriam Kvostkovej. Všetkým, ktorí ste spríjemnili posledné dni života v ťažkej chorobe pani Terézii Vaňovej. Za Vašu  trpezlivú a oddanú prácu Vám patri veľké ĎAKUJEME.   manžel Vojtech Váňa a dcéry s rodinami


ĎAKUJEME

22.2.2017 / NEMOCNICA Handlová

Poďakovanie     Ak už nezvládate svoju chorobu, ak nemáte pri sebe svojich blízkych a chcete si dať pomôcť, ostáva jediným riešením - nemocnica. Všetci sa toho bojíme a zároveň dúfame, že je to v poradí to posledné, kde nám môžu pomôcť. Ostáva nám veriť, že stretneme láskavého lekára, sestričky – ktoré sa postarajú o nás aj v tých najhorších a najnepríjemnejších prípadoch, že nás – ak to bude treba – nielen nakŕmia, ale aj očistia, aby sme si aspoň v duchu zachovali aj posledné zvyšky ľudskej dôstojnosti. Stretnúť sa dnes s ochotou a ľudským prístupom v starostlivosti o pacienta je naozaj šťastie. Tu – v nemocnici v Handlovej – na ODCH II. sú lekári a sestry, ktorí svoje povolanie vykonávajú naozaj ako poslanie. Tu sa ešte nezabudlo a stále platí, že sú tu pre nás. Verím, že mám právo takto hovoriť. Bola som tu už štvrtý krát. Vážená pani primárka, sestričky i ostatný personál – želám Vám veľa duševných i fyzických síl vo Vašej ťažkej práci.   Eva Krausková


Poďakovanie lekárom a sestričkám na chirurgii

21.2.2017 / Nemocnica Zvolen

Pán riaditeľ, touto cestou sa chcem poďakovať lekárom, ktorí mali dňa 3.12.2016 nočnú službu na pohotovosti chirurgického oddelenia, ako aj všetkým lekárom a sestričkám na chirurgii. Ďakujem za všetku tú starostlivosť. Zvlášť ďakujem pánovi Dr. Ježíkovi. Srdečne im všetkým ďakujem a prajem veľa zdravia a spokojnosti v práci ako aj vo svojich rodinách. AT Pliešovce


Poďakovanie a pochvala kolektívu geriatrického oddelenia

21.2.2017 / Nemocnica Zvolen

Vážený pán riaditeľ, chcela by som týmto vyjadriť svoje poďakovanie a pochvalu kolektívu Geriatrického oddelenia Nemocnice Zvolen a.s., konkrétne na IV poschodí. Vďaka patrí celému personálu, ošetrujúcej lekárke MUDr. Lucii Sojákovej a v neposlednom rade pani primárke geriatrického oddelenia, MUDr. Jane Záhumenskej za profesionálnu starostlivosť, ľudský prístup a ústretovosť počas mojej hospitalizácie na tomto oddelení v termíne od 28.11. 2016 do 9.12.2016.  Ešte raz úprimné "ďakujem" AV


Poďakovanie psychiatrickému oddeleniu

20.2.2017 / Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča

Neviem ani ako by som mal začať, ale slovíčko ako Ďakujem je veľmi málo. Prišiel som pred štrnástimi dňami  na psychiatrické lôžkové oddelenie akútne. Bol som tam jeden deň, tých ostatných trinásť som na „zmiešanom“  a spoznal som tam za štrnásť dni skvelých, úprimných, srdečných, prístupných ošetrovateľov, sestričky, lekárov, ktorí dajú do svojej práce všetko, celé svoje srdiečko, láskavosť a obetavosť. Ešte som sa s tým v žiadnom nemocničnom zariadení , s takýmto prístupom k pacientom, nestretol.  Tak aspoň taktom pár slovami sa chcem z úprimnosťou ešte raz poďakovať všetkým lekárom, ošetrovateľom a sestričkám a nie len ja, ale aj ostatní pacienti. Moji najobľúbenejší: MUDr. Larisa Lozsko, Mgr. Klimová Ľubica, Zuzana Čujová, Anna Sažíková, Špak Matej, Špak Jozef, Regec Vladko, Jurčík Rastislav aj ostatnému personálu prajem veľa pracovných úspechov. Pre všetkých ešte raz veľké ďakujem. Ďakujem aj upratovaciemu servisu. Nečitateľné podpisy.


Poďakovanie chirurgickému oddeleniu

17.2.2017 / Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča

Dovoľujem si touto cestou vyjadriť úprimné poďakovanie kolektívu zamestnancov chirurgického oddelenia – všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ošetrovateľom za zodpovednú a obetavú prácu a príkladnú starostlivosť, ktorú mi poskytli počas mojej hospitalizácie vo Všeobecnej nemocnici s poliklinikou v Levoči v čase od 30.1.2017 do 10.2.2017. Bola mi poskytnutá ihneď po prijatí patričná zdravotná starostlivosť s potrebnými vyšetreniami vrátane.   Moje osobitné poďakovanie patrí MUDr. Huľovi, MUDr. Mártyásovi, MUDr. Kleinovej a ich operačnému tímu za odborný a profesionálny prístup. Zamestnanci oddelenia boli vždy ochotní, milí a empatickí aj napriek záťažovým situáciám, ktoré denne prináša ich práca. Verím, že takýmto prístupom a profesionalitou prispeli k rýchlejšiemu uzdraveniu nielen mne, ale aj ostatným pacientom. Zachraňovať ľudské životy je zodpovedná a u nás nedostatočne ohodnotená práca, preto Vám patrí všetka úcta. Dovoľte, aby som Vám v ďalšej práci poprial veľa úspechov, spokojných pacientov, v osobnom živote veľa lásky, zdravia, pohody a Božieho požehnania. S pozdravom Spokojný pacient P. G.


Čím by som mohol presvedčiť zamestnávateľa o potrebe pracovnej zdravotnej služby (PZS) pre našu spoločnosť?

16.2.2017 / MEDI RELAX M+M

Som pracovník bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) spoločnosti, ktorá nemá zabezpečenú pracovnú zdravotnú službu. Čím by som mohol presvedčiť zamestnávateľa o potrebe pracovnej zdravotnej služby (PZS) pre našu spoločnosť? Marián, Partizánske Na odpoveď sme sa opýtali MUDr. Danice Henčekovej, PhD., ktorá je vedúcou tímu a garantom pracovnej zdravotnej služby MEDI RELAX M+M: Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálne platnom znení upravil definíciu pracovnej zdravotnej služby,  jej úlohy a určil, že ochrana zdravia pri práci musí byť zabezpečená pre všetkých zamestnancov. Zamestnávateľ je teda povinný zabezpečiť zdravotný dohľad, a to dohľad nad pracovnými podmienkami a dohľad nad zdravím zamestnancov, teda posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu vrátane výkonu lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci pre všetkých svojich zamestnancov. Rozsah, akým zamestnávateľ zabezpečí zdravotný dohľad pre zamestnancov, závisí vo veľkej miere od kategórie prác vykonávaných na pracovisku. Z Vašej otázky možno predpokladať, že pracujete v spoločnosti, ktorej zamestnanci rizikové práce nevykonávajú a teda povinnosť zabezpečiť PZS platí od 1.1.2015. Spôsob zabezpečenia pracovnej zdravotnej služby môže byť v tomto prípade rôzny, a to tímom PZS, ale napríklad aj samostatne verejným zdravotníkom, či bezpečnostným technikom. Každý zamestnávateľ má osobité požiadavky na zabezpečovanie služieb PZS, a to v závislosti od typu prevádzky, druhu výroby, faktorov práce a pracovného prostredia, ktoré pôsobia na zamestnancov, ale aj vzhľadom na výkon činností podľa tzv. osobitných predpisov (napr. práca v noci, viazanie bremien, práca vo výškach), na ktoré je potrebný výkon pravidelných lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci. Keďže konkrétne činnosti, ktoré zabezpečuje pracovná zdravotná služba, sa bez znalosti prevádzky nedajú presne určiť, odporúčam Vám obrátiť sa na PZS s dlhšou pôsobnosťou na trhu, dostatočnými skúsenosťami, flexibilitou a schopnosťou v čo najkratšom čase zabezpečovať lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci svojimi skúsenými lekármi. Starostlivosť o zamestnancov má pre zamestnávateľa význam a prináša pozitívne výsledky tak v podobe vysokých pracovných výkonov, ako aj v podobe spokojných zamestnancov ale i samotného zamestnávateľa. 


Poďakovanie pre oddelenie ODCH

12.2.2017 / NEMOCNICA Handlová

Vážená pani primárka Kvostková,   dovoľte mi  veľmi úprimne sa Vám poďakovať za  úžasnú starostlivosť  celého Vášho zdravotníckeho kolektívu o moju sestru Mgr. Ľubicu Ondrášovú. Moja sestra sa už vďaka tejto starostlivosti na Vašom ODCH prebrala z bdelej kómy, prijíma stravu ústami, a my tak veľmi dúfame v jej ďalšie pokroky. Ošetrujúci personál, vrchná sestra p. Mgr. Píšová a lekár p. MUDr. Lakatoš sú skvelí ľudia, odborne zdatní, ochotní a empatickí. Sme im naozaj veľmi vďační. Vážená pani primárka, spoločne so synom p. Ondrášovej podnikáme všetky potrebné kroky na príchod mojej sestry do následného domáceho liečenia. Spolu so synom p. Ondrášovej nikdy nezabudneme na všetku pomoc, ktorú ste jej i nám poskytli Vašou láskavosťou a odbornosťou a budeme Vám za to navždy zaviazaní.  Veľmi pekne Vám za Vašu láskavosť vopred ďakujeme.   S úctou   Ing. Marta Sýkorová, sestra p. Ľubice Ondrášovej


Poďakovanie za rýchly zásah a odbornú starostlivosť

7.2.2017 / Nemocnica Krupina

Dobrý deň, chcela by som sa touto cestou poďakovať za rýchly zásah a odbornú starostlivosť. Dňa 19.01.2017 moja maminka p. PE odpadla u kaderníčky v Krupine, kde jej poskytol prvú pomoc p. Oružinský, ktorý aj následne zavolal RZS. Jedná sa o rýchlu záchrannú službu, ktorú dňa 19.1.2017 vykonával MUDr. Anton Louda, p. Matys a p. Parila. Chcela by som im v mene mojom a mojej maminky poďakovať za rýchlu pomoc a veľký odborný prístup. Ďalej chcem poďakovať za veľmi profesionálny prístup p. MUDr. Balážovi a sestričke p. Hambacherovej. Škoda, že v Krupinskej nemocnici musí pracovať p. MUDr. Baláž na viacerých miestach, aby poskytol každému rýchlu zdravotnú a profesionálnu pomoc. Veľká vďaka za takýchto ľudí, že ich máme v našom zdravotníctve. Ešte raz ďakujem. S pozdravom EV


Poďakovanie odd. onkológie a radiačnej onkológie

25.1.2017 / Všeobecná Nemocnica Komárno

Od septembra 2016 sa liečim na oddelení klinickej onkológie a radiačnej onkológie. Chcem sa poďakovať celému kolektívu zdravotníckeho personálu pod vedením pani primárky MUDr. Rosinskej za ich starostlivosť, trpezlivosť, obetavosť, milý a ľudský prístup. Želám im v novom roku 2017 veľa pevného zdravia, šťastia, porozumenia a veľa síl pri ich namáhavej práci na tomto oddelení. S úctou Michal A. zo Ž.


Poďakovanie personálu chirurgického oddelenia a fyziatricko – rehabilitačného oddelenia

25.1.2017 / Nemocnica Zvolen

Dobrý deň, Týmto listom sa chcem poďakovať personálu Nemocnice Zvolen chirurgického oddelenia primára MUDr. Dalibora Panušku a fyziatricko – rehabilitačného oddelenia primárky MUDr. Oľgy Lietavovej. Dňa 03.09.16 som mal úraz zlomeninu členka. V ten istý deň som bol aj hospitalizovaný na chirurgické oddelenie, kde mi bolo oznámené, že mi členok musia operovať. Operácia bola vykonaná dňa 12.09.16 MUDr. Jurajom Rolkom. Dňa 13.09.16 ma prepustili do domáceho liečenia. Počas môjho pobytu v nemocnici som sa stretol s profesionálnou a hlavne ľudskou ochotou personálu. Moje poďakovanie patrí MUDr. Jurajovi Rolkovi, MUDr. Mariánovi Zdychovi, a sestričkám oddelenia. Moje ďalšie poďakovanie patri sestričkám fyziatricko – rehabilitačného oddelenia primárky MUDr. Oľgy Lietavovej, ktoré sa postarali o liečenie môjho operovaného členka. Na záver môjho listu želám personálu Nemocnice Zvolen veľa zdravia a veľa úspechov v ďalšej práci.   S pozdravom NA


Poďakovanie gynekologickému oddeleniu

25.1.2017 / Nemocnica Zvolen

Dobrý deň, rada by som posunula na riaditeľstvo moju pozitívnu spätnú väzbu na MUDr. Ruženu Bugárovú. Dňa 4.1.2017 ma sprevádzala počas môjho pôrodu a spätne jej prístup hodnotím ako veľmi ľudský a profesionálny zároveň. Veľmi som jej vďačná, aj Vašej nemocnici za našu krásnu dcérku... S pozdravom MUDr. LB


Poďakovanie chirurgickému oddeleniu

18.1.2017 / Nemocnica Krompachy

Chcem len vysloviť poďakovanie chirurgickému oddeleniu. Od 3.1. do 6.1.2017 som bol hospitalizovaný. Bol som nadmieru spokojný ako s prístupom zdravotného personálu taktiež s udržiavaním poriadku. Primár chirurgie a celé oddelenie si zaslúžia poďakovanie. D.B.


Poďakovanie internému oddeleniu

16.1.2017 / Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča

Dňa 10.01.2017 v skorých ranných hodinách som sprevádzal môjho syna pri akútnom lekárskom vyšetrení na internom oddelení Vašej nemocnice. Touto cestou chcem poďakovať Vašej lekárke MUDr. Veronike Živčákovej za perfektný, vysoko profesionálny prístup k pacientovi a aktívny prístup k celej situácii. Prosím vyššie uvedené tlmočte riaditeľovi nemocnice. S pozdravom Ing. V. Š.  


Poďakovanie personálu na neurologickom a chirurgickom oddelení

5.1.2017 / Nemocnica Zvolen

Dobrý deň, chcem sa s vami podeliť o úžasnú skúsenosť ako príbuzná umierjúceho človeka. Moja mama obišla vo Zvolenskej nemocnici pár oddelení, niekde s lepšími, niekde s horšími skúsenostami. Bola v novembri aj na neurologickom oddelení, kde pani primárka Kaderjaková sa správala k nej veľmi empaticky, pristupovala k nej s láskyplným prístupom. Mama sa jej chcela ešte raz podakovať za starostlivosť, ale už nestihla, tak to robím ja a zároveň chcem podakovť personálu na chirurgii. 19.12.2016 bola mama hospitalizovná na septickom oddelení. Do 24 hodín od hopitalizácie umrela a ja by som sa chcela celému tímu chirurgického oddelenia podakovať za starostlivosť. Zvlášť patrí moja veľká vďaka pánovi primárovi Panuškovi. Jeho správanie voči mame a mne bolo na vysokej profesionálnej urovni, ale zároveň posobil ako človek s veľkým, otvoreným srdcom. S takýmto prístupom som sa stretla prvý krát. Vďaka patrí aj vrchnej sestre a všetkým sestičkám. MK


Poďakovanie lekárom chirurgického oddelenia

22.12.2016 / Nemocnica Zvolen

Dovoľte mi, aby som sa týmto listom poďakovala oddeleniu chirurgie septika pod vedením primára MUDr. Dalibora Panušku. Bola som operovaná 5.12.2016 a týmto sa chcem poďakovať za príkladnú lekársku starostlivosť a vysoko profesionálny a ľudský prístup pri odbornom vyšetrení. Oceňujem ich citlivú, trpezlivú a milú komunikáciu s následným usmernením, ktorého výsledkom bolo postupné zlepšovanie zdravotného stavu. Poďakovanie patrí aj slúžiacim sestričkám, ktoré svojím ľudským a dôsledným prístupom boli nápomocné pacientovi. Všetkým želám veľa síl pri výkone mimoriadne zodpovedného povolania. Touto vďakou chcem zároveň podporiť dobrý chýr Vašej nemocnice. S úctou Vaša pacientka ĽL z Dudiniec.


Poďakovanie

20.12.2016 / NEMOCNICA Handlová

Vážený pán riaditeľ!   Prepáčte, že si dovoľujem Vám napísať pár riadkov – poďakovanie. Môj manžel Ing. Mikuláš Šimšík bytom vo Zvolene, bol vo Vašej nemocnici doliečovaný na ODCH. Za poskytnutú liečbu a za starostlivosť na ODCH vyslovujem aj s rodinou vďaku najmä pani primárke MUDr. Kvostkovej, ktorá nás vždy milo prijala a ochotne oboznamovala s jeho zdravotným stavom. Vďaka patrí aj sestričkám a ostatnému personálu. Ešte raz všetkým patrí veľká vďaka. Zároveň Vám aj všetkým pracovníkom na ODCH prajem aj s rodinou príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa zdravia a úspechov v novom roku.                                                                                                                     Šimšíková rodinou zo Zvolena


Poďakovanie

19.12.2016 / Nemocnica Krompachy

Vážené vedenie spoločnosti Nemocnica Krompachy, rád by som formou tohto ďakovného listu vyjadril svoje poďakovanie za starostlivosť, ktorá mi bola vo Vašej nemocnici poskytnutá 5.-8.decembra 2016 počas mojej hospitalizácie na Chirurgickom oddelení a OAIM. Musím pravdivo povedať, že som bol prekvapený stavom oddelení a ich vybavením, ktorý som vo Vašej lokálnej nemocnici neočakával. Zhodou okolností som bol umiestnený postupne v troch rôznych izbách, a tak som získal dobrý obraz o stave spomínaných oddelení vrátane hygienických zariadení a iných ich priestorov. K takémuto stavu Vám môžem len gratulovať. Druhou vecou, ktorú by som rád ocenil, bol prístup personálu oddelení od primára/ky, ošetrujúcich lekárov a špecialistov cez sestry a asistentky až po sanitárky ku mne ako pacientovi - a i k ostatným pacientom. Jedno poobedie a noc (6./7.12) som strávil na "otvorenej" izbe OAIM oproti sesterskej izbe, a tak som mal nechtiac možnosť počúvať "prevádzku" oddelenia. Správanie personálu bolo na vynikajúcej ľudskej úrovni i v prípadoch prekvapivých a nie veľmi príjemných situácií. Prístup personálu ma prekvapil ešte viac ako stav zariadení oddelení, mimoriadne ho oceňujem a robí Vašej spoločnosti len tú najlepšiu reklamu. Menovite môžem vyjadriť vrelé poďakovanie primárovi chirurgie MUDr. Michalovi Chylovi, PhD., primárke OAIM MUDr. Adriane Dzugasovej, môjmu operatérovi MUDr. Petrovi Levkaničovi a anestéziológovi MUDr. Henrykovi Zajacovi, ktorí sa o mňa medicínsky starali. Vďaka nim bol môj zdravotný problém vyriešený k mojej plnej spokojnosti. Ich prístup bol profesionálne i ľudsky na úrovni akú si pacient predstavuje v akejkoľvek nemocnici. S pozdravom a prianím mnohých úspechov vo Vašej práci pre spokojnosť a zdravie pacientov. J.R.


Poďakovanie tímu gynekologicko-pôrodníckého oddelenia

9.12.2016 / Nemocnica Zvolen

Dobrý deň, už dlhšie som sa chystala napísať túto recenziu na moju skúsenosť s nemocnicou vo Zvolene na gynekologickom oddelení. Som názoru, že by sa nemala šíriť len kritika, ale naopak aj pochvala! Pôvodom som z Nitry, momentálne žijem v Bratislave, no v 13.týždni tehotenstva som bola práve odcestovaná v blízkosti Zvolena, kedy ma nečakane postihli veľmi nepríjemné bolesti brucha a silné krvácanie. Bola som prijatá na hospitalizáciu v noci na pohotovosti vo ZV. Ešte nikdy som sa nestretla s takým perfektným priateľským a ľudským prístupom od lekárov a sestričiek ako práve u Vás. Veľmi pekne by som sa Vám chcela poďakovať! Krvácanie bolo okamžite po prijatí zastavené a dieťatko zachránené. Neustála kontrola lekárky aj počas noci keď som bola na lôžku. Bola som už viac krát hospitalizovaná, ale na personál gynekológie vo ZV nemá žiadna nemocnica. Obávam sa, že keby sa v tú noc nachádzam práve v Nitre alebo Bratislave, nemuselo by to dopadnúť najlepšie. Veľmi pekne Vám ešte raz ďakujem, šírim len dobré slová o Vás. S pozdravom, KN


Poďakovanie očnej ambulancii

29.11.2016 / Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča

Ako dlhoročný pacient chcem sa poďakovať za zrekonštruované priestory očného oddelenia nemocnice Levoča, čo pozitívne vplýva nielen na pacientov, ale aj na personál. Zároveň vyjadrite našu vďaku celému personálu očného oddelenia. J. G.  


Poďakovanie

21.11.2016 / Nemocnica Krompachy

Vážený pán riaditeľ, v súvislosti s hospitalizáciou a ošetrovaním mojej mamy p. V.H. vo Vašom zdravotníckom zariadení v období od 25.09.2016 do 03.11.2016 na oddelení anestézie a intenzívnej medicíny pod vedením p. primárky MUDr. Adriany Dzugasovej a na internom oddelení pod vedením p. primárky MUDr. Evy Böhmerovej, chcem vysloviť poďakovanie celému kolektívu zamestnancov týchto oddelení za liečebnú starostlivosť a za ich profesionálny a ľudský prístup počas hospitalizácie mojej mamy. Vážim si ich trpezlivý prístup v náročných situáciách, v ktorých vykonávajú svoju zodpovednú a náročnú prácu ako lekári, sestry a iní zdravotnícki pracovníci k pacientom a k ich potrebám. S úctou V.H., dcéra


Poďakovanie kolektívu ODCH-III. Nemocnice Handlová

16.11.2016 / NEMOCNICA Handlová

Poďakovanie   Úprimne ďakujem doktorovi, všetkým sestričkám, no hlavne pani vrchnej a ostatnému personálu za príkladnú starostlivosť pri mojom liečení.                                                                                                                     Viera Borková, pacientka


Poďakovanie oddeleniu chirurgie

9.11.2016 / Všeobecná Nemocnica Komárno

Touto cestou sa chcem z úprimného srdca poďakovať celému chirurgickému oddeleniu v Komárne za ich obetavú prácu, ktorú prejavili mojej matke . Renáta V. dcéra Terézie N. ĎAKUJEM!


Poďakovanie za pomoc pri organizácii konferencie

3.11.2016 / Nemocnica Zvolen

  Vážený pán predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ MUDr. Jozef Botka, touto cestou sa Vám v mene organizačného výboru a výboru sekcie sestier pracujúcich v geriatrii chcem poďakovať za podporu, pomoc Vašej organizácie v rámci VII. celoslovenskej konferencie geriatrických sestier s medzinárodnou účasťou, ktorá sa konala 7.-8. 10. 2016 v priestoroch Auly Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici. Organizácia našej konferencie má síce len sedemročnú tradíciu medzi odbornou a geriatrickou verejnosťou sestier, ale našou ambíciou je zvyšovať jej kredit a prestíž.  Usporiadanie podujatia takéhoto rázu si vyžaduje náročné organizačné úsilie, ale taktiež i nemalé finančné zázemie. Prostredníctvom Vašich vedúcich sestier, PhDr. Zuzany Bukovcovej a Bc. Gabriely Hricišinovej v spolupráci s geriatrickým oddelením, boli tieto atribúty realizované a to s príkladnou reprezentáciou v podobe organizačnej i prednáškovej. Prípravný výbor a výbor sekcie vysoko oceňuje takýto ústretový a profesionálny prístup, pretože prispieva nielen k zvýšeniu úrovne podujatí takéhoto rázu, ale zároveň zvyšuje aj kredit geriatrického ošetrovateľstva, za čo im patrí úprimná vďaka a obdiv. S úctou Mgr. Denisa Šarkoziová, predsedníčka sekcie sestier pracujúcich v geriatrii


Poďakovanie kolektívu ODCH-III. Nemocnice Handlová

1.11.2016 / NEMOCNICA Handlová

Vážená pani hlavná sestrička a celý kolektív sestričiek a aj Jožko!   Chcem Vám všetkým touto cestou poďakovať za všetku starostlivosť a opateru, ktorú ste venovali mne aj ostatným pacientom. Prajem Vám všetkým aj do budúcnosti veľa lásky, trpezlivosti a tiež pevné zdravie pri výkone Vášho povolania. S láskou na Vás spomína a všetkých pozdravuje     Žiar nad Hronom 25. 10. 2016                                                                   Mária Valušková


Poďakovanie geriatrickému oddeleniu NsP Zvolen

13.10.2016 / Nemocnica Zvolen

Príjemný dobrý deň pán riaditeľ a kolektív geriatrického oddelenia.       Začiatkom augusta 2016 bola hospitalizovaná pacientka AD na geriatrickom oddelení Nemocnice Zvolen. Hospitalizovaná bola na nadštandardnom oddelení, prechodne na 3. poschodí.    Už od príchodu do nemocnice všetko postupovalo, tak ako má. Príjemné prostredie na urgentnom príjme, rýchla diagnostika a následné zahájenie liečby. Chceme sa touto cestou poďakovať  za výbornú   starostlivosť, milý prístup všetkých sestričiek, ktoré  pri svojej namáhavej práci  nezabúdajú na milé prívetivé slová, na úsmev a povzbudenie. Veľmi si ceníme,   že aj so staršími ľuďmi za zaobchádza dôstojne, s citom a láskou. Vďaka patrí aj  lekárovi MUDr. Slobodníkovi  ako aj celému kolektívu lekárov a sestričiek za príkladnú starostlivosť, za vedenie oddelenia  pani primárke, vrchnej sestre a Janke Valentínyovej a pomocnému personálu za čistotu na oddelení a chutnú stravu.      Prajeme Vám  hlavne veľa zdravia, veľa sily vykonávať túto  náročnú prácu, aj naďalej úsmev v tvári,  povzbudivé slová , empatiu a veľa spokojných pacientov.  Držíme Vám všetkým palce.                                                   Vaša pacientka AD  s rodinou.  


Poďakovanie - neurológia

5.10.2016 / Všeobecná Nemocnica Komárno

Dovoľte mi, aby som sa totou cestou poďakovala celému Neurologickému oddeleniu za príkladnú starostlivosť oboch mojich rodičov Jána A. a Rozálie A. pri každej jednej hospitalizácii a vyslovila im vrúcnu vďaku . Veľká vďaka patrí aj celému tímu FRO odd. A dovoľte mi , aby som sa poďakovala aj pani PhDr. Zlatici Halmovej, MPH a za všetko, čo pre mňa spravila.  S pozdravom Lea A. 


Poďakovanie urologickému oddeleniu

4.10.2016 / Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča

Vážené vedenie Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Levoča, a.s. v dňoch od 25. – 30. septembra 2016 som bola hospitalizovaná na Urologickom oddelení v Levoči, kde som postúpila plánovanú operáciu obličky. Dovoľte mi touto cestou poďakovať lekárom, zdravotným sestrám za odborný a empatický prístup ako pred operáciou, tak pri pobyte na JIS-ke a na oddelení po vykonanom zákroku. Lekári a zdravotné sestry pristupovali k potrebným predoperačným a pooperačným procedúram profesionálne a s pochopením môjho zdravotného stavu v jednotlivých fázach hospitalizácie. Osobitne vy som chcela poďakovať primárovi urologického oddelenia MUDr. Petrovi Šimovi za odborný, profesionálny a hlavne ľudský prístup počas mojej hospitalizácie a zaželať mu dobré zdravie, energiu, ktorú potrebuje pri vykonávaní tak náročného povolania. S pozdravom V.L., Veľká Lomnica


Poďakovanie kolektívu OAIM

4.10.2016 / Nemocnica Zvolen

Týmto by som chcela vyjadriť svoje úprimné poďakovanie a spokojnosť za poskytnutú liečbu a starostlivosť celému oddeleniu počnúc upratovačkami, cez sanitárky- sanitárov, sestričky, lekárov a pána primára. Veľké ďakujem za moju, už nebohú, maminu, ktorá bola u vás hospitalizovaná od 7.7. -24.8. 2016. Počas celej hospitalizácie som bola presvedčená, že mojej mame bola poskytovaná tá najlepšia starostlivosť. Pracujú u vás profesionáli so srdcom  a pôsobením na pravom mieste. Úsmev, pochopenie, cit, empatia, trpezlivosť  - toto sú charakteristické vlastnosti ľudí na OAIM. Ešte raz všetkým veľké ďakujem. Dcéra AK


Poďakovanie chirurgickému oddeleniu

26.9.2016 / Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča

Rada by som vyslovila poďakovanie MUDr. Denysovi Volnenkovi za jeho odborný prístup. Pán doktor je veľmi profesionálny a k pacientovi ústretový a empatický. Taktiež moja vďaka patrí sestrám na chirurgickom oddelení konkrétne pani Alene Osuskej. Bola som milo prekvapená jej príjemným vystupovaním, starostlivosťou a odborným prístupom. S pozdravom spokojná pacientka Mgr. H.


Poďakovanie

12.9.2016 / Nemocnica Krompachy

Dobrý deň prajem, chcem vyjadriť spokojnosť s ošetrením, ktoré mi bolo poskytnuté v chirurgickej ambulancii dňa 11.9.2016. Vážim si okrem nepochybne profesionálneho prístupu MUDr. R. Pustaya aj jeho ľudskosť, ktorá je pre pacienta taktiež dôležitá. Spolu s príjemnou pani sestričkou tvorili súdržný profesionálny tím, ktorý mi napriek bolesti dokázal spríjemniť náladu. Ďakujem a prajem veľa úspechov. S pozdravom Z.K.


Poďakovanie personálu chirurgickej pohotovosti

7.9.2016 / Nemocnica Zvolen

Dobrý deň prajem, touto cestou chcem poďakovať personálu chirurgickej pohotovosti, ktorý pomáhal môjmu manželovi v sobotu, 27.8.2016 o cca 20:30 s nalomenou nohou. Napriek ďalším čakajúcim pacientom prebiehalo vyšetrenie, rontgen, následné ošetrenie, bez akýchkoľvek problémov, stresov a s maximálnou ochotou a ústretovosťou. Hlavne ďakujem slúžiacej sestričke, ktorá konala mimoriadne ľudsky a zároveň profesionálne a pánovi doktorovi. S úctivým pozdravom Ľ.CH.


Poďakovanie zdravotníckemu personálu neurologického oddelenia

7.9.2016 / Nemocnica Zvolen

Veľmi pekne by sme chceli poďakovať zdravotníckemu personálu neurologického oddelenia vo Zvolene. Všetkým od pani primárky, pani doktorky až po sanitárky za príkladnú, obetavú, odbornú a najmä ľudskú starostlivosť o našu mamičku. Vždy, keď sme za ňou prišli, bola ošetrená, prezlečená, stále okolo seba niekoho mala. Ani raz sme sa nemuseli doprosovať o polohovanie, či podanie vody. Všetci títo ľudia odviedli skvelú prácu. Sestričky a personál sa chovali veľmi ochotne a milo a bolo vidieť, že svoju prácu vykonávajú s chuťou a nie preto, že musia. Hneď od prvého kontaktu sme boli milo prekvapení, neurologickým oddelením, ktoré na nás zapôsobilo veľmi dobrým dojmom. Voňavé, čisté pekne upratané prostredie, ktoré je zásluhou šikovných upratovačiek, zďaleka nepripomína nemocnicu. Prajeme všetkým pracovníkom neurologického oddelenia vo Zvolene veľa zdravia, aby pokračovali vo svojej práci s takým nasadením  a prístupom k pacientom ako doteraz, pretože s takou obetavou prácou sme sa ešte v žiadnej nemocnici nestretli. Ešte raz ďakujeme a dúfame, že všetky nemocnice sa budú postupne zlepšovať na Váš obraz. Veľká vďaka vám! dcéry pani G.


Poďakovanie lekárom chirurgického oddelenia

30.8.2016 / Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča

Dovoľte mi, aby som sa týmto listom poďakoval oddeleniu chirurgie pod vedením primára MUDr. Edwarda Huľa.  Bol som dovezený RZP s veľkými bolesťami brucha a vnútorností. Po prvom odbere krvi bol zistený veľmi silný zápal. MUDr. Huľo bol hneď pri mojom lôžku a nasadil liečbu. Chodil ku mne často aj s izbovým lekárom Volnenkom kontroloval brucho a ústup silného zápalu. Bral som veľa infúzií a antibiotík priamo do kanyly. 12 dní bez jedla, pod stálou kontrolou, až kým zápal neustúpil. Bol som dovezený 4.5.2016.  Nástup na lap. operáciu bol 21.6.2016 do 4.6.2016. Operovaný som bol 22.6. 2016 ráno. Operoval ma MUDr. Strelka v spolupráci s MUDr. Huľom. Som sedem týždňov po operácii, cítim sa dobre. Preto chcem ešte raz poďakovať všetkým lekárom, aj doktorovi Mártyásovi, ktorý mi ošetroval syna epileptika, ktorý dostal záchvat na schodoch, nemohol sa postaviť a pri návšteve chirurgie urobil všetko, aby sa zistilo, či nemá zlomeninu. Prosím Vás poďakujte sestrám a všetkým pracovníkom chirurgie. Mám 70 rokov a som 20 rokov diabetik. Bol som a chodím, mimo interného, prakticky všade. Som veľmi spokojný a som rád, že levočská nemocnica má zasa dobré meno. S pozdravom Š. L. P.S.: Pacienti, ktorí nespolupracujú s lekármi zbytočne nadávajú. Internet ich nevylieči, musí to byť lekár.


Poďakovanie lekárom chirurgického oddelenia

30.8.2016 / Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča

Vážené vedenie Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Levoča, a.s., dovoľte, aby som vyjadrila spokojnosť a poďakovanie lekárom chirurgického oddelenia MUDr. Pavlovi Ščurkovi a MUDr. AndrásoviMártyásovi za príkladnú lekársku starostlivosť a vysoko profesionálny a ľudský prístup pri odbornom vyšetrení mojej dcéry 11.8.2016. Oceňujem ich citlivú, trpezlivú a konštruktívnu komunikáciu s následným usmernením, ktorého výsledkom bolo postupné zlepšovanie zdravotného stavu. Poďakovanie patrí aj slúžiacim sestričkám, ktoré svojím vľúdnym a dôsledným prístupom boli nápomocné lekárom i pacientom.  Všetkým želám veľa síl pri výkone mimoriadne zodpovedného povolania. Touto vďakou chcem zároveň podporiť dobrý chýr Vašej nemocnice. S pozdravom  PaedDr. M. M.


Poďakovanie internému oddeleniu

26.8.2016 / Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča

Moje veľké poďakovanie patrí celému tímu interného oddelenia lekárom, sestričkám a pomocnému personálu za dôkladnú starostlivosť mojej mamy Alžbety Fedákovej. Prajem celému kolektívu veľa pracovných úspechov. S pozdravom O.


Poďakovanie urologickému oddeleniu

10.8.2016 / Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča

Bola som hospitalizovaná v čase od 14.7.2016-22.7.2016 na urologickom oddelení. Bola to moja druhá hospitalizácia po štyroch rokoch. No presvedčilo má a touto cestou sa chcem poďakovať celému oddeleniu od upratovačiek, sanitáriek, sestier a celý personál postupne až po pána primára za špičkovú starostlivosť ústretovosť a hlavne ľudskosť. Klobúk dole. Veľká vďaka. G.K.  


Poďakovanie neurologickému oddeleniu

8.8.2016 / Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča

Volám sa Katarina Horvatová som hospitalizovaná na neurologickom oddelení Levoča. Chcem poďakovať pánovi primárovi MUDr. Gurčíkovi, zastupkyni primára MUDr. Tomašovej a všetkým lekárom, sestričkám a sanitárkam, zvlášť p. Boženke Popovičovej  a upratovačkám za milý prístup a opateru.  Ďakujem veľmi pekne. H.


Poďakovanie chirurgickému oddeleniu

4.8.2016 / Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča

Ďakujem pánu riaditeľovi v Levočskej nemocnici, že prijal do zamestnania takéhoto veľmi zodpovedného lekára ako je pán MUDr. Denys Volnenko aj sestričky v prijímacej a operačnej miestnosti. Veľmi im ďakujem za ich zodpovednú prácu pri mojej operácii. S pozdravom Š. B., Lúčka


Poďakovanie

13.7.2016 / Nemocnica Krompachy

Dobrý deň, týmto by som chcela poďakovať lekárom a zdravotníckym pracovníkom interného oddelenia Vašej nemocnice pod vedením p. primárky MUDr. Evy Böhmerovej za príkladnú liečebnú starostlivosť a profesionálny i ľudský prístup počas hospitalizácie mojej matky, A.J.. Zároveň ďakujem aj p. MUDr. Tomagovi a MUDr. Pustayovi za stanovenie skorej diagnózy, v rámci pohotovostnej služby. S úctou PhDr. A.V.    


Poďakovanie geriatrickému oddeleniu

12.7.2016 / Nemocnica Zvolen

Veľmi pekne by som chcela poďakovať geriatrickému oddeleniu na 4.poschodi. Všetkým, od pani doktorky, až po sanitárky, za príkladnú starostlivosť o nášho ocka, JČ. Vždy, keď sme za ním prišli, bol ošetrený, prezlečený, stále okolo seba niekoho mal, ani raz sme sa nemuseli doprosovať o polohovanie, podanie vody. Všetky tie ženy odviedli skvelú prácu. Ďakujeme. Rodina Č


Poďakovanie

4.7.2016 / Všeobecná Nemocnica Komárno

Dovoľte mi vysloviť úprimné slová vďaky celému kolektívu Oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny v Komárne zá príkladnú starostlivosť o môjho manžela, Ľudovíta T. . Dňa 14.6.2016 sa stala tragická dopravná nehoda pred Kolárovom, pri ktorej môj manžel utrpel veľmi vážne zranenia. Počas šiestich dní jeho hospitalizácie na oddelení ARO sa o neho príkladne staral celý kolektív, poskytli mu maximálnu starostlivosť. Boli úprimní, ľudskí, láskaví a vykonali všetko, čo bolo v ich silách. Poďakovanie patrí aj lekárom a zdravotníckemu personálu, ktorí prichádzali z iných oddelení, zúčastňovali sa konzílií, plánovali ďalšiu liečbu a podieľali sa na jeho ďalších vyšetreniach. Žiaľ, napriek ich snahe môj manžel svojim zraneniam podľahol. Môj žiaľ je o to väčší, že nehoda sa stala pri výkone pracovných povinností môjho manžela a v deň, keď sme zavŕšili 30. výročie našej svadby. Prišli sme tak o výborného manžela a starostlivého otca. Rada by som sa poďakovala i mojim spolupracovníkom, celému kolektívu Pediatrie v Komárne, ktorí sa snažili držať ma nad vodou a boli mi oporou v týchto ťažkých časoch. Jana T. s rodinou


Poďakovanie odd. chirurgie

4.7.2016 / Všeobecná Nemocnica Komárno

Dobrý deň! Dňa 23. júna 2016 som bol RZP prevezený a hospotalizovaný do nemocnice v Komárne na churirgické oddelenie. Mal som vážny úraz, spôsobený pádom, pričom som utrpel otras mozgu a zlomeninu dvoch chrbticových stavcov. Touto cestou by som sa rád poďakoval hlavne pánu primárovi MUDr. Škodáčovi a pani doktorke Kuchárikovej z odd. neurológie za ich prístup a pomoc. Moja vďaka patrí samozrejme aj ostatnému personálu nemocnice, hlavne z chirurgického odd. S pozdravom Ladislav Š.


Poďakovanie MUDr. Ladislavovi Gurčíkovi, PhD.

30.6.2016 / Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča

Dear Mudr. Gurcik, Just want to say thank you to you and your team for taking the time to evaluate my condition. Your professionalism and dedication is highly appreciated. Warmest Regards S. Ch.    


Poďakovanie personálu oddelenia neonatológie

29.6.2016 / Všeobecná Nemocnica Komárno

... egy csodás csapatnak a Komáromi kórházban... Kedves nővérkék, csak egy nagy köszönetet szeretnék mondani. Csodás csapat voltak, és az önök lelkes és kedves hozzáálasukra mindig emlékezni fogok. Köszönöm a törődés ♥. Köszönjük Anikó és lánya Kitty  


Poďakovanie personálu oddelenia neonatológie

29.6.2016 / Všeobecná Nemocnica Komárno

Ďakujeme celému kolektívu za pomoc a ochotu! Katka, Tomáš, Alexandra a Oliver


Poďakovanie personálu chirurgického oddelenia zvolenskej nemocnice

27.6.2016 / Nemocnica Zvolen

Dobrý deň, minulý týždeň som bol hospitalizovaný a operovaný vo vašej nemocnici. Chcel by som sa touto cestou poďakovať za veľmi profesionálny a ľudský prístup personálu nemocnice. Navštívil som už viacero nemocníc (BB,ZH,MT,PN, Handlová ODCH) a s prístupom sestier ako u vás som sa ešte nestretol. Ležal som na chirurgickom oddelení 3. poschodie. Sestričky a personál sa choval veľmi ochotne a bolo vidieť, že svoju prácu vykonávajú s chuťou, nie lebo musia. Taktiež chcem vyjadriť obrovskú spokojnosť s pánom Dr. Púpavom, prístup skutočného profesionála. Ešte raz ďakujem, a dúfam, že všetky nemocnice sa budú postupne zlepšovať na váš obraz. S pozdravom Ing. R.L.


Poďakovanie

23.6.2016 / Nemocnica Krompachy

Celému kolektívu interného oddelenia NsP Krompachy vyslovujeme poďakovanie za príkladnú starostlivosť o nášho otca - K.J.. Rozhovor s operátorkou na linke záchrany, práca záchrannej služby, príjem v NsP Krompachy na internom oddelení (18.jún) i ďalší pobyt na tomto oddelení - to všetko prebehlo hladko, na vysokej profesionálnej úrovni. Ďakujeme a prajeme veľa síl vo vašej namáhavej práci a veľa spokojných pacientov. Rodina K.


Poďakovanie za záchranu života

20.6.2016 / Nemocnica Zvolen

Vážený pán riaditeľ, dovoľte mi, aby som touto formou poďakovala Mudr. Jánovi Necpálovi, neurológovi Vašej nemocnice a taktiež sestřičke z oddelenia ARO, (sestre pána doktora) slečne Zuzane Necpálovej za neuveritelne pohotový a profesionálny zásah 12.6.2016 na sídlisku Západ Zvolen, ktorým zachránili môjmu otcovi D.P. život. Úprimne oceňujem a hlavne obdivujem odborné znalosti a skúsenosti pána doktora Necpála a taktiež jeho sestry. Úžasné je, že sú to mladí a vzdelaní ľudia. Predovšetkým vďaka nim a samozrejme akčnosti a efektivite záchrannej služby, členovia ktorej tiež zafungovali perfektne, môj otec žije. Nebyť  pohotovej a profesionálnej reakcie všetkých menovaných,  asi by som svojho otecka už nestihla. Keď totiž dostal infarkt, práve som bola na ceste domov z Kuala Lumpur, kde už druhým rokom žijem s manželom. Otec sa momentálne nachádza na zrenovovanom oddelení geriatrie Vašej nemocnice  a musím konštatovať, že som bola pri jeho návšteve príjemne prekvapená prostredím i kvalitnou starostlivosťou personálu oddelenia. Vážený pán riaditeľ, prajem Vám a Vašej nemocnici veľa úspechov a ešte raz za záchranu otca úprimne ďakujem! S pozdravom D.H.


Poďakovanie - Oddelenie radiačnej onkológie

23.5.2016 / Všeobecná Nemocnica Komárno

Vážený pán Riaditeľ. Chceme vyjadriť poďakovanie za starostlivosť ktorá bola poskytnutá našej mamičke Alžbete N. na oddelení  radiačnej onkológie.Chceme poďakovať celému kolektívu lekárov,sestier a ošetrovateľov za príkladnú starostlivosť ktorá jej bola poskytnutá v jej ťažkom stave. Ešte raz ďakujeme. Jozef N. s rodinou


Paďakovanie personálu na ÚPS internej ambulancii

23.5.2016 / Nemocnica Zvolen

Dobrý deň,dňa 21.5.(sobota) som musela vyhľadať pohotovosť vo Vašom zariadení, odkiaľ som bola odoslaná na ÚPS internú amb. Stretla som sa tam naozaj s veľmi ľudským prístupom ako aj odbornou zdr.starostlivosťou, preto by som sa chcela aj touto cestou veľmi pekne poďakovať MUDr.J.Filkorovi a službu konajúcej sestričke, ktorej meno bohužiaľ neviem,ale pre Vás podľa rozpisu služieb to nebude problém zistiť.Tiež som bola milo prekvapená peknými priestormi, kde sa nachádza ÚPS interná amb.a keďže som vo Vašej nemocnici kedysi odpracovala 15 rokov viem, ako to tam vyzeralo kedysi. Prajem Vám veľa spokojných pacientov. S pozdravom G.K.


Poďakovanie celému zdravotníckemu kolektívu DSS

15.5.2016 / Nemocnica Krupina

Od prvého dňa ako som nastúpila na ODCH v Krupine, stretla som sa s milým, ústretovým kolektívom, s ľudským prístupom a ohľaduplnosťou. Za každodennú starostlivosť, milý úsmev, slovo celému zdravotníckemu kolektívu, p. primárovi MUDr. Melichovi, sestričkám, sanitárom, upratovačkám patrí veľká vďaka a veľa krásnych slnečných dní v každodennom živote. RP z Novej Bane. R.P.


Poďakovať celému zdravotnému personálu ODCH

11.5.2016 / Nemocnica Krupina

Na ukončenie môjho pobytu v ODCH v Krupine chcem sa poďakovať celému zdravotnému personálu tohto zariadenia na čele s pánom primárom MUDr. Melichom za obrovskú starostlivosť a nádherný prístup k nám, pacientom. Čas, ktorý som strávil tu od 21.4.2016 do 12.5.2016 bude vyvolávať aj po návrate domov len tie najkrajšie spomienky na zdravotný kolektív. JĽ


Poďakovanie celému zdravotnému personálu na čele s pánom primárom MUDr. Melichom ODCH v Krupine

11.5.2016 / Nemocnica Krupina

Z celého srdca musím vysloviť srdečnú vďaku celému zdravotnému personálu na čele s pánom primárom MUDr. Melichom ODCH v Krupine. Za ich obetavú prácu a prístup k pacientom. Ešte som sa s takou obetavou prácou nestretla v žiadnej nemocnici. Ešte raz veľká vďaka vám.  AD, Dobrá Niva


Poďakovanie personálu na oddelení ODCH

3.5.2016 / NEMOCNICA Handlová

Touto cestou chcem vysloviť úprimné poďakovanie všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatnému personálu na oddelení ODCH v Handlovej za ich vysoko odbornú a profesionálnu starostlivosť a zároveň za ich ochotu a milý prístup, ktorý mi bol preukázaný počas mojej hospitalizácie. Tiež ďakujem za vynikajúcu a chutnú stravu a za všetku ostatnú starostlivosť. Prajem personálu veľa síl a chute do ich ďalšej namáhavej práce! S úctou a vďakou, Ľ.S.


Vyslovujem veľmi pekné poďakovanie za profesionálny prístup, dobrú starostlivosť a ochotu

20.4.2016 / Nemocnica Krupina

Vyslovujem veľmi pekné poďakovanie za profesionálny prístup, dobrú starostlivosť a ochotu. Moje poďakovanie patrí pánu primárovi MUDr. Melichovi, vrchnej sestre Zdenke Sujovej, všetkým sestričkám, sanitárkam aj upratovačkám. Vo Vašom liečebnom zariadení som sa cítila veľmi dobre. Moje osobitné poďakovanie patrí aj rehabilitačným sestrám v Krupine. AK.


Poďakovanie za starostlivosť poskytnutú nášmu otcovi, ktorý bol nedávno hospitalizovaný na ODCH

12.4.2016 / NEMOCNICA Handlová

Vážený pán riaditeľ, Touto cestou by sme chceli vyjadriť našu vďaku a uznanie za starostlivosť poskytnutú nášmu otcovi, ktorý bol nedávno hospitalizovaný na ODCH Vašej nemocnice. Veľké ďakujem adresujeme najmä pani primárke MUDr. Miriam Kvostkovej, celému personálu ODCH, ako i oddeleniu rehabilitácie s pánom primárom MUDr. Júliusom Káderom. Zásluhou ich profesionálneho a zároveň ľudského prístupu prežil svoje posledné dni dôstojne a v takej opatere, akú by sme mu doma napriek všetkej snahe nedokázali zabezpečiť. Pri každodenných návštevách sme videli, že o nášho otca bolo dobre postarané, vždy sme sa stretli s veľkou ústretovosťou, ochotou a pochopením, odchádzali sme spokojní. Pán riaditeľ, môžete byť hrdý na svojich zamestnancov, pretože do svojej práce dávajú aj kus srdca, čo je v dnešnej dobe veľmi vzácne. Prajeme im všetko dobré, veľa úspechov a iba spokojných klientov.


Poďakovanie celému tímu na pôrodníckom oddelení

9.3.2016 / Nemocnica Zvolen

Dobrý deň,chcem sa veľmi pekne poďakovať celému tímu na pôrodníckom oddelení a obzvlášť pani doktorke MUDr. Bugárovej za jej ústretovosť, milý prístup a pomoc pri narodení môjho druhého dieťatka. Ešte raz veľké ďakujem. KŠ, Žiar nad Hronom


Poďakovanie celému zdravotníckemu tímu geriatrického oddelenia

8.3.2016 / Nemocnica Zvolen

Dobrý deň, chcela by som aspoň touto cestou vyjadriť svoje poďakovanie celému zdravotníckemu tímu geriatrického oddelenia na prízemí Nemocnice Zvolen a. s.,Kuzmányho nábrežie 28.Z dôvodu náhleho zhoršenia zdravotného stavu bola moja 82 ročná svokra EČ dňa 28.2.2016 hospitalizovaná na tomto oddelení. Hneď od prvého kontaktu sme boli milo prekvapení stavebným riešením a dizajnom prízemia geriatrického oddelenia, ktoré na nás veľmi dobre pôsobilo. Voňavé, čisté a pekne upravené prostredie nepripomínalo nemocnicu, ale kanceláriu prvého kontaktu s pozitívnou atmosférou. Odborný zdravotnícky personál, sestričky, lekári ale aj pomocný zdravotnícky personál bol veľmi milý, ústretový, ochotný. Svokre bola poskytnutá ihneď už pri prijatí patričná zdravotná starostlivosť s potrebnými vyšetreniami vrátane. Obzvlášť sa chcem poďakovať sestričkám, ktoré boli vždy ochotné, milé a empatické aj napriek záťažovým situáciám, ktoré denne prináša ich práca. Verím, že takýmto prístupom a profesionalitou prispeli k rýchlejšiemu uzdraveniu nielen mojej svokre, ale aj ostatným pacientom. Ďakujem a ostávam s pozdravom. V Dobrej Nive.


Poďakovanie tímu gynekologicko- pôrodníckého oddelenia

7.3.2016 / Nemocnica Zvolen

Dobrý deň, chcela by som veľmi pekne poďakovať celému tímu na gynekologicko- pôrodníckom oddelení, obzvlášť MUDr. Jenčovi, MUDr. Olajcovej, sestričke vrchnej a staničnej za výbornú starostlivosť a ľudský prístup. Sama som zdravotník, bola som prvorodička a skutočne tie pocity a obavy pri nich odpadli! Pôrod dopadol dobre a maličký je zdravý, síce som rodila v októbri a prešla už nejaká doba, človek nezabúda... Ďakujem veľmi pekne! Dúfam že sa môj email dostane na správne miesto.


Poďakovanie rehabilitačnému oddeleniu na poliklinike

26.2.2016 / Nemocnica Zvolen

Dobrý deň, chcela by som sa touto formou poďakovať rehabilitačnému oddeleniu na poliklinike za skvelý prístup.Bola som veľmi milo prekvapená už pri príchode na recepciu. Hneď ako som sa predstavila a spýtala sa či je možné rehabilitovať a cvičiť v zariadení aj keď nie som Zvolenčanka, dokonca som z Nitrianskeho kraja som dostala termín ku pani doktorke Lietavovej na vyšetrenie a naordinovnie cvičení.Moje najväčšie Ďakujem patrí rehabilitačnej sestričke Slávke Šimovej za profesionálny a hlavne ľudský prístup. Som pol roka po autonehode, takmer 5mesiacov som mala zafixovaný lakeť v jednej polohe bez pohybu. Vďaka jej trpezlivosti a pomoci sa dnes, po troch týždňoch cvičenia s rukou dokážem dotknúť tvare, čo je pre mňa veľký pokrok. Viem porovnať prístup, pretože som rehabilitáciu absolvovala aj v mieste môjho trvalého bydliska. Ale po tomto cvičení vo Zvolene ma pochválil aj môj operatér z nitrianskej nemocnice, preto viem, že to je zásluhou hlavne pani Šimovej.Veľmi rada sa ku vám vrátim a budem pokračovať v rehabilitácii s úsmevom.Ešte raz krásne ďakujem! Takýto prístup sa bohužiaľ hocikde na Slovensku nevidí. S pozdravom JK


Poďakovanie celému kolektívu interného oddelenia

24.2.2016 / Nemocnica Krompachy

V januári tohto roku som bola náhle hospitalizovaná na Internom oddelení Nemocnice v Krompachoch. Nebolo to prvýkrát. Preto by som sa chcela touto cestou srdečne poďakovať celému kolektívu erudovaných pracovníkov tohto oddelenia. Veľké poďakovanie patrí pani primárke MUDr. Eve Böhmerovej, ošetrujúcej lekárke MUDr. Miriam Münnich, ako aj ostatným lekárkam nielen za ich odvedenú prácu a starostlivosť, ale aj za ľudský prístup a povzbudzujúce slová.Zároveň chcem vyjadriť aj úprimnú spokojnosť s každodennou prácou zdravotných sestier a sanitáriek, vážim si ich trpezlivosť a vzornú starostlivosť. Kolektívu Interny prajem hlavne veľa zdravia, úspechov v práci i v osobnom živote a spokojných pacientov. Ešte raz z celého srdca ďakujem. Vďačná pacientka B.U.


Ďakujem všetkému personálu na internom oddelení v Krupine

22.2.2016 / Nemocnica Krupina

Naše milé a dobré sestričky, ako aj ostatný personál na internom oddelení. Ste ako na nebi hviezdičky. Stále sa na nás usmievate a z vašich sŕdc a duší nám radosť rozdávate. Nech vaša aktivita trvá a Pán Boh vám silu dáva a neustále ju požehnáva. Ďakujem všetkému personálu na internom oddelení od A po Z v Krupine za obetavú, odbornú a najmä ľudskú starostlivosť. Veľa trpezlivosti a vytrvalosti do budúcna praje vďačný pacient K. Krupina.


Ďakujem všetkému personálu na internom oddelení v Krupine

22.2.2016 / Nemocnica Zvolen

Naše milé a dobré sestričky, ako aj ostatný personál na internom oddelení. Ste ako na nebi hviezdičky. Stále sa na nás usmievate a z vašich sŕdc a duší nám radosť rozdávate. Nech vaša aktivita trvá a Pán Boh vám silu dáva a neustále ju požehnáva. Ďakujem všetkému personálu na internom oddelení od A po Z v Krupine za obetavú, odbornú a najmä ľudskú starostlivosť. Veľa trpezlivosti a vytrvalosti do budúcna praje vďačný pacient K. Krupina.


Poďakovanie chirurgickej ambulancii

15.2.2016 / Nemocnica Zvolen

Dobrý deň, chcem sa touto cestou poďakovať chirurgickej ambulancii vo vašej nemocnici – kolektívu s MUDr. Momirom Verešom, ktorí mali službu vo štvrtok 11. 2. 2016. V ten deň som mala ísť na vyberanie stehov po vybratých materských znamienkach k svojmu lekárovi do Žiaru nad Hronom. Nakoľko v ten deň nečakane neordinoval, jeho sestrička mi vypísala lístok s ktorým ma mali ošetriť v súkromnej chirurgickej ambulancii na poliklinike v Žiari. Bol tu však jeden problém. O 11.00 som v ten deň bola objednaná ešte na zákrok v zubnej ambulancii vo Zvolene. Ako pacientka svojho lekára by som bola ošetrená bez čakania a teda všetko by som v pohode stíhala. No po dlhšom čakaní pred chirurg. ambulanciou v Žiari, som upozornila sestričku a poprosila ju, že musím stihnúť ešte zákrok vo Zvolene. Na to mi oznámila, že najskôr budú ošetrení ich pacienti (bolo ich tak na pol dňa) a až potom všetci ostatní. Možno konala profesionálne, no z ľudského hľadiska neprejavila ani náznak pochopenia pre moju situáciu. Po ďalšom neúspešnom pokuse vyhľadať pomoc v inej chirurgickej ambulancii v Žiari na poliklinike, som sa vzdala nádeje vybratých stehov. Musela som stihnúť autobus do Zvolena. Pri vstupe do vašej nemocnice (ordinuje tu môj zubár) ma upútal nápis Chirurgický pavilón. Skrsol vo mne plamienok nádeje, že teda skúsim poprosiť tu. A zažila som po stresujúcom ráne veľmi milé prekvapenie. Službukonajúci personál chirurgickej ambulancie bol veľmi priateľský a ústretový, vybral stehy, ošetril ranky. Konečne som sa cítila ako človek. Bola to oproti predchádzajúcim zážitkom veľmi príjemná zmena. Viem, že práca zdravotníkov je náročná a nie vždy všetko vyjde. V ten deň som mala smolu v Žiari a šťastie u vás. Aj tak veľmi pekne ďakujem. SŠ Kremnica


Poďakovanie celému zdravotníckemu personálu ODCH

29.1.2016 / Nemocnica Zvolen

Veľké poďakovanie chcem vysloviť celému zdravotníckemu personálu ODCH za profesionálny, ale hlavne ľudský prístup k pacientom a špeciálne poďakovanie rehabilitačným sestrám, s ktorými má moja maminka H.H. len tie najlepšie skúsenosti. Bodaj by každé zdravotnícke zariadenie malo rovnaký prístup k pacientovi ako to Vaše. V mene H.H. z Galanty jej syn I.H.


Poďakovnie personálu na gynekologicko-pôrodníckom oddelení

26.1.2016 / Nemocnica Zvolen

Dobrý deň,touto cestou sa chcem poďakovať personálu na gynekologicko-pôrodníckom oddelení. V prvom rade veľká vďaka patrí MUDr. Ruženke Bugárovej, ktorá priviedla na svet moju dcérku 6.1.2016, za jej vysoko odborný, profesionálny, ľudský a starostlivý prístup, o čom svedčí aj moja bezproblémová popôrodná rekonvalescencia. Rodila som sekciou a moja vďaka patrí aj celému operačnému tímu, ktorí boli nesmierne prívetiví a taktiež profesionálni. V neposlednom rade chcem vďaku vyjadriť celému zdravotníckemu personálu za ich príkladnú popôrodnú starostlivosť. Celému oddeleniu prajem veľa spokojných rodičiek. H.H.


Veľkú vďaku vyslovujeme celému kolektívu ODCH v Krupine

22.1.2016 / Nemocnica Zvolen

Veľkú vďaku vyslovujeme celému kolektívu ODCH v Krupine pod vedením pána primára MUDr. Melicha za profesionálnu starostlivosť, za veľmi veľkú trpezlivosť s pacientmi, za každé milé slovo a úsmev – aj to chorým veľmi pomáha. Za všetko veľmi pekne ďakujú a veľa úspechov prajú pacientky z izby číslo 8. M.B. z Cerova H.H. z Galanty A.CH. zo Zvolenskej Slatiny.


Poďakovanie celému zdravotníckemu personálu očnej ambulancie

16.1.2016 / Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča

S veľkou úctou chcem poďakovať celému zdravotníckemu personálu očnej ambulancie Všeobecnej nemocnice s poliklinikou, a. s. v Levoči za ich ohľaduplnosť k pacientom, zodpovedný prístup a láskavosť, ktorú prejavujú denne pri výkone svojho náročného povolania.Ich príkladný prístup k pacientom vytvára pokojnú a príjemnú atmosféru. Vážme si prácu statočných ľudí.  PhDr. Z.P., Levoča


Poďakovanie celému personálu chirurgického oddelenia zvolenskej nemocnice

11.1.2016 / Nemocnica Zvolen

Dobrý deň, touto cestou sa chcem poďakovať celému personálu chirurgického oddelenia zvolenskej nemocnice za ochotný a profesionálny prístup k môjmu synovi, ktorý dňa 21.12. utrpel úraz pravej končatiny. Zlomenina si vyžiadala operačný zákrok, preto chcem ešte menovite poďakovať MUDr. Rolkovi a MUDr. Mesiarikovi, ktorí syna operovali. Som spokojná s ich prístupom a tiež aj s pooperačnou starostlivosťou. Prajem celej nemocnici veľa zdaru aj v tomto roku a hlavne veľa spokojných pacientov. L.H.


Poďakovania za perfektne odvedenú prácu pri pôrode

7.1.2016 / Nemocnica Zvolen

Vážené vedenie nemocnice, chcem sa touto cestou poďakovať za perfektne odvedenú prácu pri pôrode mojej dcéry. Rozhodla sa rodiť vo vašej nemocnici, hoci spádovo patríme do Banskej Bystrice, no počuli sme o vašej pôrodnici len samé chvály. Moja dcéra rodila v noci z 5.1. na 6.1.2016 a rodila pri pani doktorke Bugárovej. Keby som nebola pri pôrode, tak by som tento mail nepísala, ale nedá mi, aby som sa touto cestou ešte raz nepoďakovala pani doktorke a obidvom sestričkám, ktoré mali službu. Takýto profesionálny, ale hlavne ľudský prístup sa len tak nevidí. Tieto tri dámy boli celý pôrod jeden úžasný, zohratý tím a boli neskutočne milé a empatické k mojej dcére, ktorá v tú chvíľu veľmi potrebovala takýto ľudský prístup. Priviedli nám na svet môjho prvého vnúčika Marka a ja, aj moja dcéra sa im ešte raz touto cestou z celého srdca ďakujeme. Nemocnica môže byť hrdá na takýto personál. S úctou - vďačná matka vašej pacientky – H.


Veľa zdravia, šťastia a rodinnej pohody pracovníkom interného oddelenia Nemocnice Krupina

4.1.2016 / Nemocnica Krupina

Prajem všetkým pracovníkom interného oddelenia Nemocnice Krupina do nového roku veľa zdravia, šťastia a rodinnej pohody. Aby pokračovali vo svojej práci s takým nasadením a prístupom k pacientom ako doteraz. Som na oddelení týždeň, ale som veľmi spokojná s prácou ošetrujúcich lekárov a sestier. Strava, hoci je diétna, je veľmi chutná. Nech pokračujú v takomto nasadení a spokojných pacientov bude pribúdať. Pacientka B.


Veľa zdravia, šťastia a rodinnej pohody pracovníkom interného oddelenia Nemocnice Krupina

4.1.2016 / Nemocnica Zvolen

Prajem všetkým pracovníkom interného oddelenia Nemocnice Krupina do nového roku veľa zdravia, šťastia a rodinnej pohody. Aby pokračovali vo svojej práci s takým nasadením a prístupom k pacientom ako doteraz. Som na oddelení týždeň, ale som veľmi spokojná s prácou ošetrujúcich lekárov a sestier. Strava, hoci je diétna, je veľmi chutná. Nech pokračujú v takomto nasadení a spokojných pacientov bude pribúdať. Pacientka B.


Poďakovanie urologickému oddeleniu

23.12.2015 / Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča

Volám sa Jozef Mareček a pochádzam z Trebišova. Vo Vašej nemocnici v Levoči som bol hospitalizovaný od 23.11. do 2.12.2015 na urologickom oddelení. Bol som operovaný na cystu p. MUDr. K. Kolesárovou. Týmto sa chcem veľmi pekne poďakovať jej a tiež všetkým lekárom, sestričkám a pracovníkom na oddelení za ich prístup a starostlivosť. Taktiež som bol veľmi spokojný s izbou a so stravou. S pozdravom  Mgr. J. M.


Poďakovanie personálu gynekologicko-pôrodníckého oddelenia

6.12.2015 / Nemocnica Krompachy

Týmto by som sa chcela poďakovať personálu gynekologicko-pôrodníckemu oddeleniu pod vedením MUDr. Lukáčovej a novorodeneckému oddeleniu pod vedením MUDr. Bartošovej za starostlivosť a ľudský prístup. V porovnaní s niektorými inými pôrodnicami v košickom kraji, pôsobí krompašské gyn. - pôr. oddelenie pomerne príjemným nesterilným dojmom a prístup personálu je vo väčšine prípadov familiárnejší ako vo väčších nemocniciach. Veľmi milo ma prekvapilo novorodenecké oddelenie, ktoré sa mi snažilo vyhovieť vo všetkých požiadavkách, aj pri pôrode sekciou. Pevne verím, že sa tieto oddelenia budú naďalej rozvíjať k spokojnosti rodičiek - mamičiek a ich ratolestí. K.K.


Poďakovanie personálu urologického oddelenia

18.11.2015 / Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča

Na základe mojich zdravotných problémov som mal žiaľ tú možnosť ležať na urologickom oddelení a bol som veľmi milo prekvapený ohľaduplnosťou, obetavosťou a ľudským prístupom lekárov,  sestričiek a vôbec celého personálu k pacientom, teda aj ku mne samému. Touto cestou by som sa len chcel poďakovať celému personálu na tomto oddelení.  A taktiež sestričke a p. doktorovi Knapikovi. Ďakujem, váš bývalý pacient.


Poďakovanie pre oddelenie dlhodobo chorých

12.11.2015 / Všeobecná Nemocnica Komárno

Týmto by sme sa chceli poďakovať celému oddeleniu dlhodobo chorých za perfektnú starostlivosť o môjho otca Dominika počas jeho hospitalizácie na tomto oddelení. Ďakujeme za vysokoodbornú a príkladnú starostlivosť a ľudský prístup hlavne fantastickej pani primárke MUDR. Petrányiovej, pánovi doktorovi MUDr. Kollárikovi pani vrchnej sestričke a všetkým sestričkám, ošetrovateľom a celému personálu na tomto oddelení za ich obetavú prácu, ľudský prístup, úžasnú snahu pri plnení pracovných povinností a výbornú starostlivosť. Nesmierne si vážime ich náročnú prácu a vyslovujeme ĎAKUJEM za starostlivosť môjho otecka. S úctou Dcéra Mária a manželka Mária


Poďakovanie

12.11.2015 / Všeobecná Nemocnica Komárno

Touto cestou sa chcem poďakovať pani námestníčke pre ošetrovateľskú starostlivosť PhDr. Zlatici Halmovej MPH za jej vysokú odbornosť, starostlivosť, ľudský prístup, pochopenie, pomoc a ústretovosť. Tiež sa chcem poďakovať pani Mgr. Miriam Babincovej za ľudský prístup, vysokú odbornosť, pomoc a ústretovosť. Vyslovujem srdečné ďakujem a vážim si ich prácu a vysoké nasadenie a ľudský prístup. Mária


Poďakovanie pre oddelenie vnútorného lekárstva

10.11.2015 / Všeobecná Nemocnica Komárno

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať celému oddeleniu vnútorného lekárstva za starostlivosť o môjho otca Dominika počas jeho dlhšej hospitalizácie na tomto oddelení. Poďakovanie za vysokoodbornú a fantastickú starostlivosť a ľudský prístup patrí hlavne pánovi primárovi MUDR. Lackovi, pánovi doktorovi MUDr. Babincovi a všetkým lekárom na tomto oddelení, ďalej všetkým sestričkám, ošetrovateľom a ošetrovateľkám a celému personálu na tomto oddelení za ich obetavú prácu, ľudský prístup a výbornú starostlivosť. Nesmierne si vážime ich prácu a vyslovujeme ĎAKUJEM za stabilizovanie zdravotného stavu môjho otecka. S úctou Dcéra Mária a manželka Mária


Poďakovanie pre oddelenie vnútorného lekárstva

23.10.2015 / Všeobecná Nemocnica Komárno

Ďakujem veľmi pekne personálu oddelenia vnútorného lekárstva za starostlivosť o môjho strýka Dominika počas hospitalizácie. Lekárom za profesionálny a láskavý prístup, sestričkám a sanitárom za trpezlivosť a skvelú starostlivosť, pani upratovačkám za precízne upratovanie. Moje poďakovanie patrí aj pani námestníčke riaditeľa pre ošetrovateľstvo PhDr. Zatici Halmovej, MPH za skvelú manažérsku prácu. RNDr.Ela K


Poďakovanie oddeleniu pre deti a dorast v nemocnici v Krompachoch

21.10.2015 / Nemocnica Krompachy

Touto cestou by som sa chcela úprimne poďakovať oddeleniu pre deti a dorast v nemocnici v Krompachoch. Za ich profesionálny prístup, ochotu, podporu a neustály záujem o zdravotný stav malých pacientov. Najväčšia vďaka patrí službukonajúcim lekárkam- MUDr.Ševčíkovej a pani primárke MUDr.Szabadosovej, ktoré mi diagnostikovali okrajový zápal pľúc. Prajem Vám veľa úspechov, hlavne pani primárke Szabadosovej, ktorá sa snaží o zveľaďovanie a skrášľovanie priestorov detského oddelenia. Ďakujem :) K.M.


Ďakujeme za záchranu života našej mamičky

19.10.2015 / Všeobecná Nemocnica Komárno

Ďakujeme za záchranu života našej mamičky p. Magdalény Z. MUDr. Rudolfovi Pelikánovi MPH, ako aj primárom oddelenia ARO, geriatrického oddelenia, oddelenia vnútorného lekárstva, oddelenia dlhodobo chorých ako aj ostatnému zdravotnému personálu nemocnice za následnú starostlivosť. Dcéry Magdaléna a Agáta a syn Jozef.


Poďakovanie pre oddelenie vnútorného lekárstva

19.10.2015 / Všeobecná Nemocnica Komárno

Všeobecná pochvala celému personálu za príkladnú odbornú a aj ľudskú starostlivosť. Zvlášť chválime prácu a prístup izbovej lekárky MUDr. Nikolety Ulrichovej. S úctou ďakujeme Jozef M. a Barnabáš I.


Poďakovanie neurologickému oddeleniu

15.10.2015 / Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča

Vážený Pán primár Gurčík, toto je veľké poďakovanie na malom kúsku papiera za pomoc a starostlivosť, ktorú som dostala počas pobytu na Vašom oddelení. Od prvého okamihu, keď ma prijala milá a usmievavá pani doktorka v neskorú nočnú hodinu – všetci lekári, zdravotné sestry a personál boli prívetiví, milí, ochotní a nápomocní. Vy sám ste im veľký príklad a vzor! Správajúc sa ku všetkým pacientom s úctou, porozumením, nadľudským prístupom a snahou pomôcť vašou odbornou radou.Ďakujem veľmi pekne za pomoc a starostlivosť o mňa. Veľmi si to vážim a rada by som to nejako odplatila. Ak sa niekedy náhodou ocitnete v Londýne a budete potrebovať pomoc, turistického sprievodcu, či len poradiť kde robia najlepšiu kávu v meste alebo najlepší nedeľný „ROAST“, ozvite sa mi prosím. Veľmi rada „poslúžim“ aj ja J S pozdravom B.Z.


Poďakovanie internému oddeleniu

15.10.2015 / Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča

Chcela by som sa touto formou poďakovať pracovníkom Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Levoča, konkrétne celému INTERNÉMU ODDELENIU za ich prvotriednu a kvalitnú lekársku a ošetrovateľskú starostlivosť, ktorú mi poskytli počas môjho pobytu v nemocnici. Poďakovanie patrí všetkým starostlivým ošetrujúcim a službukonajúcim lekárom, zdravotným sestrám z oddelenia a ostatným pracovníkom oddelenia za ich vzornú a obetavú prácu počas môjho pobytu v nemocnici a za ich ľudský a milý prístup, za príkladnú lekársku starostlivosť, odborný ale aj ľudskýprístup. Až keď je človek odkázaný na pomoc lekárov a zdravotníkov dokáže plne oceniť ich prácu a nezastupiteľné postavenie v spoločnosti. Veľmi si ich pre ich prácu a obetavosť vážim a skladám klobúk pred ich odhodlaním pomáhať druhým aj za neľahkých podmienok. Zároveň chcem všetkým zaželať veľa ďalších pracovných úspechov, rodinnej pohody a úspechov v ich ťažkej a namáhavej práci. S vďakou, úctou, pozdravom a želaním pevného zdravia E.K., Spišský Štvrtok


Poďakovanie psychiatrickému oddeleniu

15.10.2015 / Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča

Týmto, by som chcela vyjadriť svoje úprimné poďakovanie a spokojnosť za dokonalú starostlivosť celému zmiešanému psychiatrickému oddeleniu, kde som bola hospitalizovaná od 7.5.-2.6.2015 pod vedením pani primárky MUDr. Gernathovej ako aj izbovej lekárke pani MUDr. Lucií Lapšanskej, ďalej všetkému milému personálu skvelým sestričkám, ošetrovateľom, psychologičkám, psychológovi... Nemôžem nespomenúť pani sestričku Mgr. Ľubicu Klimovú, pána ošetrovateľa Romana....Vďaka patrí všetkým, za ich profesionálny prístup, ochotu, láskavosť, milé a povzbudivé slová. Počas môjho pobytu na oddelení som bojovala s ťažkými depresiami, kto také niečo nezažil, asi ťažko pochopí. Pomaly som snažím v domácom prostredí s mojimi blízkymi zvládať a hlavne mať pod kontrolou môj stav. Počas môjho života som prešla mnohými hospitalizáciami na rôznych oddeleniach, ale s takým milým a profesionálnym prístupom všetkých zamestnancov som sa naozaj nestretla. Preto pre Vás patrí jedno veľké ĎAKUJEM!


Poďakovanie oddeleniu anestézie a intenzívnej medicíny

15.10.2015 / Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča

Chcela by som sa touto formou poďakovať pracovníkom Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Levoča, konkrétne celému ODDELENIUANESTÉZIEA INTENZÍVNEJ MEDICÍNYza ich prvotriednu a kvalitnú lekársku a ošetrovateľskú starostlivosť, ktorú mi poskytli počas môjho pobytu v nemocnici. Poďakovanie patrí všetkým starostlivým ošetrujúcim a službukonajúcim lekárom, zdravotným sestrám z oddelenia a ostatným pracovníkom oddelenia za ich vzornú a obetavú prácu počas môjho pobytu v nemocnici a za ich ľudský a milý prístup, za príkladnú lekársku starostlivosť, odborný ale aj ľudský prístup. Až keď je človek odkázaný na pomoc lekárov a zdravotníkov dokáže plne oceniť ich prácu a nezastupiteľné postavenie v spoločnosti. Veľmisi ich pre ich prácu a obetavosť vážim a skladám klobúk pred ich odhodlanímpomáhať druhým aj za neľahkých podmienok. Zároveň chcem všetkým zaželať veľa ďalších pracovných úspechov, rodinnej pohody a úspechov v ich ťažkej a namáhavej práci. S vďakou, úctou, pozdravom a želaním pevného zdravia. E.K.


Poďakovanie pre chirurgické oddelenie

12.10.2015 / Všeobecná Nemocnica Komárno

Chcela by som sa poďakovať primárovi Dr. G. Škodáčekovi a jeho personálu, sestričkám za mimoriadnu starostlivosť, láskavosť a profesionálny prístup počas mojej hospitalizácie v mesiaci august 2015. S vďakou Terézia V.


Poďakovanie pre oddelenie vnútorného lekárstva

9.10.2015 / Všeobecná Nemocnica Komárno

Som pacientkou interného oddelenia komárňanskej nemocnice. Dostala som sa sem sanitkou, vo veľmi zlom bezvedomom stave. Touto cestou by som rada vyjadrila svoju vďaku pánovi primárovi, ktorý mi pomohol. Takisto vyjadrujem svoju vďaku lekárkam i zdravotným sestričkám oddelenia. Obdivujem ich trpezlivosť, ich pozitívny prístup k pacientkám, či je deň, alebo noc, ony stále - stále sú pri nás a poskytnú nám pomoc. Som veľmi vďačná pánovi primárovi, že sa mu podarilo stabilizovať môj zdravotný stav. Môj zdravotný stav sa deň čo deň zlepšuje, ešte sa mi točí hlava, špatne chodím, musím dávať pozor, aby som nespadla. Nakoniec ďakujem pánovi primárovi, pani doktorke, ako aj sestričkám oddelenia za ich obetavú prácu, za ich humánny prístup, za ich milý pohľad, ktorý v mojej duši vzbudí upevnenie a zlepšenie zdravotného stavu.


Poďakovanie personálu PET CT

8.10.2015 / AGEL Diagnostic (sk)

Dobrý deň,

Dňa 8.10.2015 som absolvovala vyšetrenie PET na pracovisku v Banskej Bystrici a chcela by som vysloviť veľké poďakovanie za celý priebeh vyšetrenia od momentu kedy som sa k vyšetreniu objednala až po samotné vyšetrenie a následnú komunikáciu s lekárkou. Moje obavy z napichnutia chemoterapiou stvrdnutej žily sa po jej výkone ukázali ako úplne neopodstatnené.Pani doktorka Viera Nižňanská tiež prejavila pri komunikácii so mnou vysokú empatiu, ktorú pacient odoslaný na takéto vyšetrenie najviac potrebuje.Ľudia pracujúci na tomto pracovisku mi z obávaného vyšetrenia nakoniec spravili krásny deň a im všetkým v B.Bystrici na PET patrí moje veľké ĎAKUJEM.

D.M.


Poďakovanie chirurgickému a detskému oddeleniu

16.9.2015 / Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča

Vážení přátelé, chtěla bych alespoň tímto mailem moc poděkovat za Vaši obětavou práci a pomoc, kterou jste mě a mým vnukům poskytli ve Vaší nemocnici. Byla jsem spolu se svými vnuky po těžké autonehodě autobusu dne 31.1. 2015 přivezena hlídkou policie na ambulanci. Byli jsme všichni v šoku, měla jsem ohromný strach o život dětí a v první chvíli nevěděla co přesně se děje. Díky Vaší obětavé a profesionální péči, jak na chirurgickém oddělení, tak na dětském oddělení JIP, jsme přestáli první těžké chvíle. Po celý týden hospitalizace se o nás perfektně staral veškerý personál, zejména bych však chtěla jmenovitě poděkovat sestřičce Albětě Ambroziové a sanitárce Aleně Sivecové a panu Markovi Mirošovi. Velice moc děkuji, a chtěla bych vyjádřit díky, neboť v dnešní době jsou takoví lidé pravý poklad. Vaše nemocnice by na ně mohla být skutečně hrdá. Velice  obětavá sestřička Alžběta za celou dobu své služby zcela nadstandardně pečovala o svěřené pacienty, vždy byla jako sluníčko - věřím, že i toto je pro pacienty (nejen pro mne) léčivé. Paní Alena se zachovala také jako úžasný člověk, nabídla mi nad rámec svých povinností koupání, a jiné drobné služby, když viděla, že sama opravdu nemohu (tříštivá zlomenina ramene), pan Marek se perfektně postaral zejména o psychickou podporu, vnukům donesl např. autíčko, povídal si s nimi apod, a snažil se, abychom těžkou chvíli přestáli. Velice nám tento přístup pomohl,  MOC SI CENÍM TAKOVÝCH LIDÍ S TÍMTO PŘÍSTUPEM. Vím, že toto  "jenom" mail, ale alespoň tak jsem chtěla vyjádřit svoji vděčnost. A pozdravem U.B.


Poďakovanie internému oddeleniu

16.9.2015 / Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča

Úvodom môjho e-mailu vás všetkých pozdravujem. Volám sa Katarína Markoičová, pochádzam z Kežmarku. Mám veľmi chorú mamičku o ktorú sa starám 24 hodín denne. Chcela by som sa poďakovať z celého srdca Internému oddeleniu, chirurgickému oddeleniu a neurologickému oddeleniu za vzornú opateru svojej mamičky Žofii Hanzelékovej z kežmarku. Počas hospitalizácie v Levoči. Celí personál svoju prácu robia zodpovedne, nepozerajú na to či je pacient mobilný alebo imobilný, ale snažia sa im pomôcť. Ďakujem.


Poďakovanie kolektívu detského oddelenia

16.9.2015 / Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča

Poďakovanie detskemu odd v Levoči Ďakujem Vám, vážení team lekárov, za záchranu rómskeho dievčatka, Jazmíny Horváthovej. Opätovne si čítam záznamy, zdrav. dokumentácie môjho dievčatka  a vzdávam Vám hold. Zakaždým mám slzy na krajíčku. Vaša práca je skvelá, je anonymná, je nezištná. Nebyť Vás, úžasného tímu lekárov a sestier, moje dievčatko, by dnes bolo mŕtve. Veľmi rada by som poďakovala konkrétnym ľuďom, no z obavy, že niekoho opomeniem to nemôžem urobiť.  Prosím Vás, a zároveň Vám aj ďakujem. Vaša práca má zmysel. Viem, že sa Vám to nie vždy zdá. Napr. p. Horváthová má ďalšie  dieťatko (Filipko) a jeho budúcnosť je neistá, ale želám Vám, pán primár, lekárom a hlavne sestrám hodne sily, lásky a viery a žehnám Vám každý deň, že ste. Detičky za to nemôžu, ich  osud je vo Vašiích rukách. VAŠA PRÁCA   MÁ ZMYSEL, prosím Vás, aj rómske deti majú šancu. ĎAKUJEM VÁM. Nová maminka Jazmínky Horváthovej. Mgr. Miriam Štolfová.Veľmi Vám všetkým na detskom oddelení ďakujem. Slovami sa nedá vyjadriť moja vďaka a úcta voči Vám. Boh Vám žehnaj a prosím, nech to neznie ako klišé. Mgr. M.Š.


Poďakovanie kolektívu interného oddelenia

28.8.2015 / Nemocnica Krompachy

Od 14.8. do 21.8.2015 som bol hospitalizovaný na internom oddelení primárky MUDr.  Evy Böhmerovej Nemocnice v Krompachoch, spol.s.r.o. po komplikáciách pri hypoglykemii. Chcem poďakovať celému kolektívu zamestnancov interného oddelenia nemocnice za príkladnú starostlivosť nielen o mňa, ale o všetkých pacientov. Všetci zamestnanci oddelenia svoju náročnú prácu vykonávajú zodpovedne, k pacientom sú láskaví a úsmevom a milým slovom sa snažia uľahčiť im proces liečenia. I.K.


Poďakovanie kolektívu gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia

18.8.2015 / Nemocnica Krompachy

Týmto by som sa chcela prostredníctvom mojej rodiny poďakovať oddeleniu gynekológie p. MUDr. Lukáčovej za ich pekný prístup k pacientom. Taktiež naše ďakujem patrí MUDr. Tripšanskej. Ďakujem patrí taktiež sestričkám, ktoré sa starajú po operáciách o ležiacich pacientov. Svoju prácu robia s láskou, ochotou a hlavne úsmevom, ktorý slúži chorým :) Prajeme Vám všetkým veľa úspechov a hlavne p. primárke pri zveľaďovaní celého areálu, aby sa pacienti cítili príjemne a napomáhalo im to pri ich zotavovaní spolu s Vašim kolektívom :) Vďaka A.G.


Poďakovanie personálu detského oddelenia

5.8.2015 / Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča

Bola som hospitalizovaná s bábätkom na detskom oddelení v nemocnici v Levoči. Koncom apríla tohto roku sa našej dcérke zhoršil zdravotný stav a žiaľ, hospitalizácia bola nevyhnutná. Keďže bývame neďaleko Levoče, naša pediatrička rozhodla, že pôjdeme na detské oddelenie do Levoče a keďže nepochádzam z Levoče a nikdy som v tejto nemocnici nebola (osobne mám skúsenosti s nemocnicami  v Kežmarku, Poprade a Košiciach), vôbec som nebola nadšená, že nás posielajú práve do už spomínanej Levočskej nemocnice. Vystrašená, s nervami na konci, s malou dušičkou a pre istotu zapísanými číslami v mobile na detské oddelenia v Poprade a Kežmarku, som v Levoči požiadala o nadštandardnú izbu. Asi každý Levočan – rodič pozná stav nemocnice, teda detského oddelenia. Stará, ošarpaná budova a ten nad štandard je len v tom, že sme na izbe len ja a bábätko. Pre stravu som si mala ísť úplne dole do suterénu a nechať moje bábätko v postieľke, čo som rázne odmietla a pani sanitárke som povedala, že tam jednoducho chodiť nebudem - radšej budem hladná. Možno si poviete výpoveď jednej z ďalších mám, ktoré nemajú ako tráviť voľný čas a písaním si vylievajú srdce. Ale podstata je niekde inde ........ Sedela som na posteli, pozerala na bábätko a čakala, čo bude ďalej. Pani sanitárka prišla o chvíľu opäť a bez toho, aby som ju prosila, mi s úsmevom na tvári priniesla obed dodajúc, že si za to platím, tak nemôžem byť hladná. Bola som ňou veľmi milo prekvapená, narýchlo som jej vysvetlila prečo moje dieťa samé nenechám. Ona sa ešte otočila a dodala, aby som si nerobila s večerou starosti – povie kolegyni a večeru mi prinesie. A môj počiatočný stres z toho, že som v levočskej nemocnici s mojim dieťaťom pomaly upadal. Usmiala som sa na ňu a poďakovala. (To sa opakovalo aj ďalšie dni.) O chvíľku niekto zaklopal, prišla sestrička s milým úsmevom na tvári a opýtala sa ako sa máme a či sa bábätku nepohoršilo. Pre mňa, tento zdanlivý rituál, sa opakoval počas celej hospitalizácie niekoľkokrát za deň. Každá jedna sestrička jemne zaklopala a opýtala sa nás, či je všetko v poriadku. Samozrejme, že prebiehali i vizity s pani doktorkou alebo samotným pánom primárom. Prečo vlastne toto všetko opisujem? Tento list alebo úvahu považujem za verejné a úprimné poďakovanie celému detskému oddeleniu levočskej nemocnice. Takýto ľudský prístup som naozaj nikde nezažila. Dokonca môžem povedať, že nám tam bolo výborne. Pracujú tam ľudia, profesionáli, so srdcom a pôsobením na pravom mieste. Úsmev, pochopenie, cit, empatia, trpezlivosť .... toto sú charakteristické vlastnosti ľudí na detskom oddelení. Špeciálne poďakovanie patrí zvlášť pánovi primárovi, MUDr. Tkáčovi. Prístup samotného pána primára je neuveriteľne ľudský. Jeho vyjadrovanie, pokojná povaha a jemný úsmev vyžarujú pokojnú atmosféru do nemocničného ovzdušia, ktoré detičky ale aj ich mamky potrebujú. Prísť za pacientom niekoľkokrát za deň, šeptom sa opýtať ako sa má bábätko, nezobudiť ho, ale jemne pohladiť bolo pre mňa ako matku to najdôležitejšie čo upokojilo mňa i moje dieťa. A ja ako matka mám hrejivý pocit pri pomyslení, že som si našťastie nevybrala inú nemocnicu ako tú, v kráľovskej Levoči. S veľkou vďakou mamička


Poďakovanie pre chirurgické oddelenie

30.7.2015 / Všeobecná Nemocnica Komárno

Pred týždňom ma operovali na chirurgii u Vás v Komárne a týmto by som sa chcela zo srdca poďakovať pánovi primárovi Škodáčekovi a pánovi doktorovi Oleksandrovi Kozhaykionvi za ľudský prístup k pacientom, trpezlivosť a vysokú odbornosť. Prosím Vás, aby ste pánovi doktorovi pretlmočili moju hlbokú vďaku. S úctou, Vaša pacientka Veronika K. z Hurbanova


Poďakovanie pre geriatrické oddelenie

15.7.2015 / Všeobecná Nemocnica Komárno

Dobrý deň, chcela by som vyjadriť vďaku celému kolektívu Geriatrického oddelenia za ochotu, ústretovosť a príkladnú starostlivosť o moju starú mamu. Personál pri náročnej práci nezabúda na úsmev a vľúdne slovo. Vážim si to a ešte raz ďakujem! Ingrid K.


150706 JZS

6.7.2015 / Všeobecná Nemocnica Komárno

Rada by som vyjadrila svoju úprimnú spokojnosť s personálom na oddelení jednodňovej starostlivosti. Dňa 02.07.2015 som bola s maminkou na spomenutom oddelení na príjem kvôli zákroku a keďže skúsenosti máme len s Novozámockou nemocnicou (čo je na zaplakanie)som úprimne, milo prekvapená ako prístupom či k pacientom, tak i k rodinným príslušníkom. Naozaj musím vychváliť milý prístup, úsmev, trpezlivosť sestričiek, snahu vysvetliť dopodrobna celý postup, naozaj úprimná vďaka. Po predošlých skúsenostiach v Nových Zámkoch začínam veriť, že ešte existujú sestričky s ľudským prístupom k pacientom a nehrajú sa na nadľudí. Vďaka, vďaka a ešte raz vďaka patrí sestričkám z oddelenia jednodňovej chirurgie. Andrea B.


Poďakovanie pre oddelenie vnútorného lekárstva

1.7.2015 / Všeobecná Nemocnica Komárno

Dobrý deň, chcela by som sa ešte raz poďakovať celému internému oddeleniu v Komárne, ktoré sa o mňa staralo počas mojej hospitalizácie v dňoch od 25.6.2015 do 29.6.2015.. Veľká vďaka pánovi primárovi MUDr. Mariánovi Lackovi, doktorkám a sestričkám na čele s pani Mgr. Monikou Nesziovou, plus celému personálu, sanitárom atď., za profesionálny, ale zároveň veľmi ľudský prístup, ktorý je pre pacienta veľmi dôležitý. Vo chvíľach, keď je pacient bez rodiny a svojich detí, tak mi neskutočné dobre padol každý ich úsmev a milé slovo, hneď som bola pokojnejšia a cítila som, že som v správnych rukách. Bola som veľmi pozitívne prekvapená každou jednou "návštevou" v izbe, pri každej jednej transfúzii, je jedno ktorá sestrička pri mne bola, každá jedna bola perfektná, profesionálna a empatická. Neskutočné dobre to padne... :) Prosím Váš o tlmočenie môjho poďakovania, prajem naďalej samých spokojných pacientov a nech je ich čo najmenej :))) Veľa zdravia a krásny deň praje, Mariana G., Komárno


Poďakovanie kolektívu chirurgického oddelenia

21.6.2015 / Nemocnica Krompachy

Touto cestou si dovoľujeme vyjadriť úprimné poďakovanie celému kolektívu chirurgického oddelenia nemocnice Krompachy za záchranu našej dcéry S.D., ktorá dňa 05.05.2015 utrpela vážne poranenia dutiny brušnej, pri ktorých takmer prišla o život. Naše osobitné poďakovanie patrí službukonajúcim lekárom, MUDr. Petrovi Nehrerovi a MUDr. Rudolfovi  Pustayovi, za ich odborný a profesionálny prístup, za to, že urobili všetko, čo bolo v ich silách, aby sa naša dcéra druhýkrát narodila. V neposlednom rade chceme poďakovať aj p. primárovi MUDr. Michalovi Chylovi za to, že má po svojom boku lekárov, ktorí si zaslúžia obdiv a uznanie. Zachraňovať ľudské životy je Boží dar, patrí Vám všetka úcta. Chceme Vám popriať veľa úspechov v ďalšej práci a v osobnom živote veľa lásky, zdravia, pohody a Božieho požehnania. S pozdravom Rodina M.D.


Ďakujem Vám, že ste dokázali dostať túto nemocnicu na jej dnešnú úroveň

10.6.2015 / Nemocnica Krompachy

Vážený pán riaditeľ! Som dôchodca v pokročilom veku a keďže staroba a choroba idú ruka v ruke, som nesmierne rád, že sa z chorôb môžem zotavovať v krompašskej nemocnici (viem o čom hovorím, keďže mám skúsenosti aj z iných zdravotníckych zariadení). Chcel by som sa veľmi pekne poďakovať Vám, že ste dokázali dostať túto nemocnicu na jej dnešnú úroveň, ako aj ochotnému personálu, najmä však Pani MUDr. Hritzovej za jej sústavnú starostlivosť a mimoriadne ľudský prístup ku mne, jej pacientovi, ako aj k mojej rodine, pri podávaní informácií o mojom zdravotnom stave, pani primárke MUDr. Böhmerovej a pracovníkom chirurgického oddelenia pod vedením MUDr. Chylu. V priebehu rokov 2014 – 2015 som bol hospitalizovaný v Nemocnici v Krompachoch niekoľko krát a prístup pracovníkov nemocnice si vysoko vážim a oceňujem. Veľmi by som si prial, keby si niektoré, možno aj väčšie nemocnice zobrali Nemocnicu v Krompachoch za príklad. Prajem Vám a všetkým zamestnancom nemocnice v Krompachoch veľa zdravia a síl do ďalšej práce. M.P.


Poďakovanie pre neurologické oddelenie

6.6.2015 / Všeobecná Nemocnica Komárno

Po mojej dnešnej návšteve mamy na neurologickom oddelení,som odchádzala s vedomím, že je v dobrých rukách,a to len na základe pána sanitára. Dávno som videla na Slovensku toľkú ochotu, a už v nemocniciach asi ani nie.Takže ďakujem za ochotu moju mamu po týždni zobrať von na čerstvý vzduch, je to síce maličkosť, ale len pre toho človeka, ktorý si svojvoľne a zdravo užíva pohyb. Aj keď verejnosť poukazuje len na prácu doktorov, či sestričiek, nesmieme zabúdať ani na ďalších pracovníkov nemocnice, a tam patria aj pani upratovačky. Ja osobne som minimálne 5 rokov nebola v komárňanskej nemocnici a na moje prekvapenie som dnes počula samé chvály, a to aj čo sa týka stravy, znelo mi to neuveriteľne, ale čo už, také sú naše skúsenosti v našej krajine. Takže držim palce novému vedeniu a ten pán sanitar mal službu na neurológii počas návštev dňa 6.6.2015. S pozdravom, Nataša S


Poďakovanie pre fyziatricko rehabilitačné oddelenie

21.5.2015 / Všeobecná Nemocnica Komárno

Vyslovujem poďakovanie pracovníkom fyziatricko rehabilitačnej ambulancii - lekárovi, ako aj rehabilitačným sestrám, ktorí sa príkladne starajú o pacientov. v ambulancii sa dodržuje časový harmonogram, sestry vykonávajú svoju prácu vysoko profesionálne a k pacientom sa správajú príjemne a s empatiou. Mám skúsenosti aj s inými takýmito pracoviskami v Komárne, ale tu som najspokojnejšia. Eva P.


Poďakovanie pre chirurgické oddelenie

30.4.2015 / Všeobecná Nemocnica Komárno

Viem, že nikto z nás nemá život ľahký. Každému v živote nastane chvíľa, kedy si povie, že už ďalej nevládze. Stáva sa to často. Aspoň niekomu. Mne áno. Ale práve v takýchto chvíľach si s Láskou na Vás spomeniem, a posielam Vám veľké poďakovanie. Ďakujem Vám všetky Komárňanské sestričky za Vašu skvelú opateru, za to aké ste milé a zlaté, ako ste sa zodpovedne o mňa starali. Ďakujem pánovi primárovi MUDr. Škodáčekovi. Veľké Ďakujem patrí pánovi MUDr. Kovácsovi, ktorý ma operoval Srdečne Ďakujem pánovi MUDr. Csekesovi. Každý deň na Vás s Láskou spomínam a naozaj nespočetne krát Ďakujem, znamená to pre mňa veľa, lebo ste sa zachovali naozaj statočne, ľudsky. Ďakujem aj tým, ktorých som nespomenul. Radovan C.


Poďakovanie personálu interného oddelenia

9.4.2015 / Všeobecná Nemocnica Komárno

Szeretném megköszönni a belgyógyászati osztály dolgozóinak a becsületes munkát. A szállás, a szobák, hagynak kivetni valót maguk után, szobák kicsik, és fullasztó hoség, 2 szobára jut egy WC és zuhanyzó. A dolgozók munkája kiváló. L.


Poďakovanie zamestnancom kožnej ambulancie

17.3.2015 / Nemocnica Krompachy

Vážené vedenie Nemocnice Krompachy, touto cestou vyslovujem veľké poďakovanie zamestnancom Vašej kožnej ambulancie MUDr. Cecílii Kožuškovej a sestričke Bc. Márii Krajňákovej. Ich prístup k pacientom, ktorým som bola, bol vysoko odborný a súčasne nadmieru empatický. Pacient pri nich nemal pocit, že je nežiadúci, naopak svojim prístupom k ľuďom spôsobujú to, že z ich ambulancie pacient odchádza informovaný o svojom zdravotnom stave a poučený o liečebnom režime, čiže spokojný. Pani doktorka, sestrička ĎAKUJEM za vyliečenie. Š.B.


Poďakovanie personálu interného oddelenia

27.2.2015 / Všeobecná Nemocnica Komárno

Veľké poďakovanie pánovi primárovi Basternákovi a jeho kolektívu za príkladnú starostlivosť počas môjho liečenia na internom oddelení. Mimoriadne si cením aj obetavú prácu sestričiek a všetkého personálu pri výkone ich tažkého povolania. S úctou, Dr. Štefan L.


Poďakovanie pre neurologické oddelenie

24.2.2015 / Všeobecná Nemocnica Komárno

Dovoľujem si Vám oznámiť touto cestou a chcela by som vyjadriť úprimné poďakovanie sestričkám p. Erika Szaboovej a p. Ildikó Recskovej ako aj pani primárke neurologického oddelenia. Zaslúžia si moje maximálne uznanie a obdiv za prácu, ktorú vykonávajú na absolútne profesionálnej úrovni a čo je najdôležitejšie - maximálne ľudsky. Ich jednanie s pacientmi je odborné, slušné, obdivuhodné a profesionálne. Majú obrovské srdce, ktoré je pri práci s pacientmi nevyhnutné. Ja matka navštevujem toto oddelenie s postihnutou dcérkou, ktorá je navyše autista a som nadmieru veľmi spokojná. Ku každému pristupujú osobitým spôsobom, za čo im patrí ešte raz môj obdiv a úprimné poďakovanie. Bola by som rada, keby im bolo tlmočené moje uznanie. S pozdravom, Kvetoslava K.


Poďakovanie pre chirurgické oddelenie

24.2.2015 / Všeobecná Nemocnica Komárno

Dňa 4.2.2015 som absolvoval operáciu hernie na chirurgickom oddelení komárňanskej nemocnice. Rád by som touto cestou vyjadril svoje poďakovanie MUDr. Petrovi Hudákovi za jeho odbornú a ľudskú starostlivosť od diagnostiky, cez prevedenie operácie, až po vybratie štichov. Moje poďakovanie patrí tiež kolektívu lekárov a sestričiek chirurgického a anestéziologického oddelenia za ich odbornú starostlivosť, ktorú mi počas zákroku a celej mojej hospitalizácie venovali. Vo vašej náročnej medicínskej práci prajem mnoho úspechov a ďalších spokojných pacientov. S úctou Juraj L


Poďakovanie pre interné oddelenie

24.2.2015 / Všeobecná Nemocnica Komárno

Vážený pán primár, blahoželám Vám k pracovnému tímu, ktorý vediete. Všetci sú úžasní. Ďakujem za zistenie diagnózy a prinavrátenie uzdravenia. S úctou Mária U.


Poďakovanie pre chirurgické oddelenie

23.2.2015 / Všeobecná Nemocnica Komárno

Veľké poďakovanie oddeleniu chirurgie Komárno za veľkú a krásnu ochotu a slušnosť s akou sa starajú o pacientov. Ja môžem len povedať veľké Ďakujem za to ako sa starali o všetkých chorých, ešte raz sa klaniam vám všetkým za vašu láskavosť. Ďakujem. Marica P.


Poďakovanie pre oddelenie dlhodobo chorých

18.2.2015 / Všeobecná Nemocnica Komárno

Toto poďakovanie bolo uverejnené v regionálnom týždenníku Delta: Ezúton szeretném köszönetemet kifejezni az elfekvő betegek osztályán dolgozó főorvosnonek MUDr. Zlatica Petrányiovának, valamint az osztályon dolgozó orvosoknak, nővéreknek és az ápolóknak, az odaadó és gondoskodó munkájukért, amivel ocsénk Szalay János gyógykezelésében segítenek. Koszonettel: testvérei


Poďakovanie kolektívu rádioterapeutického oddelenia

10.2.2015 / Všeobecná Nemocnica Komárno

Chcem sa touto cestou poďakovať celému kolektívu rádioterapeutického oddelenia. Som tu síce prvý krát, ale v nemocnici som často, tak si myslím, že už tak trochu viem posúdiť charakter ľudí. Starali sa tu o mňa ako vedeli najlepšie, za čo som im veľmi vďačná. Oceňujem hlavne  ich humánny prístup k človeku. Personál je skvelý, podajú pomocnú ruku aj psychickú podporu. Ďakujem, získali ste si ma už hneď na prvý raz. Prajem Vášmu oddeleniu len to najlepšie. Terézia H. PS: Obzvlášť si zapamätám aj prístup lekárov, ktorí boli milí, úprimní a rozprávali sa so mnou otvorene o mojich problémoch. Želám im veľa, veľa úspechov a spokojných pacientov.  


Poďakovanie pre chirurgické oddelenie

9.2.2015 / Všeobecná Nemocnica Komárno

Ezúton szeretnénk köszönetet mondanni a sebészeti nővéreknek és orvosoknak odaadó munkájukért, ápolásukért, amit sok szeretettel és kitartással tanusítottak. Köszönjük a kedves mosolyt és szót, ami elengedhetetlen a betegek gyógyulásánál. Nagyon kemény munka, mert eléggé sokszor nehéz helyzetben kell helytálniuk. Továbbá hálásak vagyunk minden alkalmazottnak, akik a sebészeti osztályon dolgoznak. Kivánunk sok eröt és egészséget a további munkályukhoz. Monika M., Elizabeth M, Judita T., Júlia T., Mária L., Mária T., Terézia K., Ida Cs., Irena Sz.


Poďakovanie personálu lôžkového oddelenia radiačnej onkológie v Komárne

9.2.2015 / Všeobecná Nemocnica Komárno

Dovoľte mi touto cestou vyjadriť svoje úprimné poďakovanie za obetavú prácu a profesionálny prístup k práci celého personálu oddelenia – lekárom, sestričkám, ošetrovateľom i pani upratovačkám. Ich láskavý a trpezlivý prístup k pacientom je neoceniteľný pri našej liečbe. Zvlášť chcem z celého srdca poďakovať sestričkám Judite a Jarmile za ich srdečný a upokojujúci prístup ku mne, keď som to najviac potrebovala. Želám Vám všetkým veľa zdravia a úspechov, aby ste i naďalej mohli s takouto láskou a nadšením pomáhať všetkým, ktorí to budú potrebovať. Vrele Vám všetkým ĎAKUJEM Zita B.


Poďakovanie pre chirurgické oddelenie

6.2.2015 / Všeobecná Nemocnica Komárno

Na prelome mesiacov október a november roku 2014 som bola hospitalizovaná na chirurgickom oddelení nemocnice Komárno. Touto cestou by som sa rada poďakovala za obetavú, nezištnú a v neposlednom rade ľudskú starostlivosť sestričiek na chirurgickom oddelení. Bezvládny pacient pripútaný na lôžko si vie nesmierne ceniť keď je o neho dôstojne postarané. Obszvlášť by som vyzdvihla prácu sestričiek Veroniky Danyi a Edity Jankovič, ktoré svojím ľudským prístupom zmiernili moje bolesti a i tým mi dopomohli k uzdraveniu. Ešte raz ďakujem. Adriana S.


Poďakovanie pre chirurgické oddelenie

29.1.2015 / Všeobecná Nemocnica Komárno

Ezúttal szeretném megköszönni feleségem P. Júlia ápolását a sebészeti osztályon, a nővérkék odaadását és kedveséget amit tanusítottak a feleségemmel semben. Patkaság az ilyen törődés egy ilyen súlyos osztályon. P. István


Poďakovanie zamestnancom nemocnice

27.1.2015 / Všeobecná Nemocnica Komárno

Vážený pán riaditeľ,  V októbri minulého roku bol vo vašej nemocnici hospitalizovaný môj manžel Ing. Milan O. Dovolím si, vážený pán riaditeľ, napísať Vám o tejto skutočnosti pár slov. Od prvej chvíle prijatia môjho manžela na oddelenie neurológie som sa stretla s úžasným pochopením personálu oddelenia, najmä pani primárky. S nesmierne citlivým prístupom, veľmi podrobne a zrozumiteľne ma informovala o vážnom stave môjho manžela. Uistila ma, že môj manžel dostáva všetko, čo súčasná lekárska veda môže pacientovi v jeho stave poskytnúť. Takto postupovali aj zdravotnícki pracovníci na ďalších oddeleniach – chirurgii a oddelení dlhodobo chorých. Bola som nesmierne dojatá ich úžasným a hlboko ľudským prístupom, boli trpezliví, milí, citliví a pozorní. O môjho manžela bolo postarané, bol ošetrený, v prípade potreby napojený na prístroje, bol poumývaný, oholený, polohovaný, bez preležanín. Napriek úsiliu všetkých zúčastnených po dvadsiatich dňoch pobytu vo vašej nemocnici svojmu ťažkému stavu podľahol. Vďaka nadmieru ľudskému prístupu vášho personálu, najmä skvelej pani primárke oddelenia dlhodobo chorých, ktorá ma na túto skutočnosť pripravila, som úmrtie môjho manžela prijala s pokorou, pokojom v duši, bez hystérie a stresu. Vážený pán riaditeľ, chcem vyjadriť úprimnú vďaku všetkým vašim zamestnancom, ktorí akýmkoľvek spôsobom prišli do kontaktu s mojím manželom. Všetkým tým nemenovaným lekárom, zdravotným a vrchným sestrám, ošetrovateľom, zriadencom, posádke záchrannej služby, informátorom a ďalším patrí moje úprimné ĎAKUJEM. V závere si dovolím napísať mená aspoň niektorých skvelých ľudí, s ktorými som mala možnosť osobne sa stretnúť : MUDr. Hanáčková Eva – primárka, MUDr. Pásztová Katarína – ošetrujúca lekárka, MUDr. Rosinský Andrej – primár, MUDr. Frisancho Sylvia – ošetrujúca lekárka, MUDr. Smejkalová Agáta – ošetrujúca lekárka, MUDr. Petrányiová Zlatica – primárka, PhDr. Gogolová Katarína – vrchná sestra. S úctou a vďakou Viera O.


Poďakovanie pani primárke gynekologicko-pôrodnickej nemocnice v Krompachoch

19.1.2015 / Nemocnica Krompachy

Ja by som touto cestou chcela zo srdca poďakovať pani primárke gynekologicko-pôrodnickej nemocnice v Krompachoch pani MUDr. Lukáčovej a celému kolektívu pôrodnice a novorodeneckému oddeleniu, za príkladnú starostlivosť pred a po pôrode mojej nevesty, tam som sa presvedčila, že lekári a sestričky ešte existujú pre ktoré ich povolanie je ich poslaním, čo sa dnes len tak ľahko nevidí. Veľmi sme boli milo prekvapení z prístupu celého kolektívu, ktorý sa naozaj veľmi príkladne a na vysokej odbornej úrovni postaral o moju nevestu a potom aj narodenú vnučku. Touto cestou im chcem skutočne poďakovať a popriať im veľa zdravia, pretože takýto kolektív pod vedením pani primárky sa skutočne ťažko hľadá a vôbec som presvedčená, že je jediný na Slovensku. Ďakujeme Rodina H.