Logo

Skupina AGEL je najúspešnejším poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Kariéra

Ponuka práce


Lekári atestovaní a neatestovaní

Určené pre: Pre lekárov

Miesto výkonu: Zvolen

Zadávateľ: Nemocnica Zvolen


lekár na detské oddelenie so špecializáciou/absolvent

Určené pre: Pre lekárov

Miesto výkonu: Krompachy

Zadávateľ: Nemocnica Krompachy


Lekár na interné oddelenie so špecializáciou/absolvent

Určené pre: Pre lekárov

Miesto výkonu: Krompachy

Zadávateľ: Nemocnica Krompachy


Lekár na gynekologicko-pôrodnícke oddelenie so špecializáciou/absolvent

Určené pre: Pre lekárov

Miesto výkonu: Krompachy

Zadávateľ: Nemocnica Krompachy


Lekár na chirurgické oddelenie so špecializáciou/absolvent

Určené pre: Pre lekárov

Miesto výkonu: Krompachy

Zadávateľ: Nemocnica Krompachy


Lekár na novorodenecké odd. so špecializáciou/absolvent

Určené pre: Pre lekárov

Miesto výkonu: Krompachy

Zadávateľ: Nemocnica Krompachy


Lekár - onkológ

Určené pre: Pre lekárov

Miesto výkonu: Komárno

Zadávateľ: Všeobecná Nemocnica Komárno


Lekár - odd. neurológie

Určené pre: Pre lekárov

Miesto výkonu: Komárno

Zadávateľ: Všeobecná Nemocnica Komárno


Lekár - internista

Určené pre: Pre lekárov

Miesto výkonu: Komárno

Zadávateľ: Všeobecná Nemocnica Komárno


Lekár - odd. pediatrie

Určené pre: Pre lekárov

Miesto výkonu: Komárno

Zadávateľ: Všeobecná Nemocnica Komárno


Lekár na psychiatrické oddelenie so špecializáciou/absolvent

Určené pre: Pre lekárov

Miesto výkonu: Levoča

Zadávateľ: Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča


Lekár na oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny so špecializáciou/absolvent

Určené pre: Pre lekárov

Miesto výkonu: Levoča

Zadávateľ: Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča


Lekár na na chirurgické oddelenie so špecializáciou/absolvent

Určené pre: Pre lekárov

Miesto výkonu: Levoča

Zadávateľ: Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča


Lekár na detské oddelenie so špecializáciou/absolvent

Určené pre: Pre lekárov

Miesto výkonu: Levoča

Zadávateľ: Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča


Lekár na rádiodiagnostické oddelenie so špecializáciou/absolvent

Určené pre: Pre lekárov

Miesto výkonu: Levoča

Zadávateľ: Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča


Lekár na interné oddelenie so špecializáciou/absolvent

Určené pre: Pre lekárov

Miesto výkonu: Levoča

Zadávateľ: Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča


Lekár na neurologické oddelenie so špecializáciou/absolvent

Určené pre: Pre lekárov

Miesto výkonu: Levoča

Zadávateľ: Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča


Lekár na onkologickú ambulanciu so špecializáciou/s praxou

Určené pre: Pre lekárov

Miesto výkonu: Levoča

Zadávateľ: Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča


Lekár na urologické oddelenie so špecializáciou/absolvent

Určené pre: Pre lekárov

Miesto výkonu: Levoča

Zadávateľ: Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča


Lekár interná ambulancia

Určené pre: Pre lekárov

Miesto výkonu: Bánovce nad Bebravou

Zadávateľ: NEMOCNICA Bánovce


Lekár kardiológ

Určené pre: Pre lekárov

Miesto výkonu: Bánovce nad Bebravou

Zadávateľ: NEMOCNICA Bánovce


Lekár na Oddelenie dlhodobo chorých

Určené pre: Pre lekárov

Miesto výkonu: Handlová

Zadávateľ: NEMOCNICA Handlová


Lekár gastroenterológ

Určené pre: Pre lekárov

Miesto výkonu: Handlová

Zadávateľ: NEMOCNICA Handlová


Lekár ORL

Určené pre: Pre lekárov

Miesto výkonu: Handlová

Zadávateľ: NEMOCNICA Handlová


Lekár chirurg na ambulanciu a jednodňovú chirurgiu

Určené pre: Pre lekárov

Miesto výkonu: Handlová

Zadávateľ: NEMOCNICA Handlová


Lekár rádiológ

Určené pre: Pre lekárov

Miesto výkonu: Zlaté Moravce

Zadávateľ: Nemocnica Zlaté Moravce


Lekár na interné oddelenie

Určené pre: Pre lekárov

Miesto výkonu: Zlaté Moravce

Zadávateľ: Nemocnica Zlaté Moravce


Lekár chirurg

Určené pre: Pre lekárov

Miesto výkonu: Zlaté Moravce

Zadávateľ: Nemocnica Zlaté Moravce


Lekár na oddelenie vnútorného lekárstva

Určené pre: Pre lekárov

Miesto výkonu: Levice

Zadávateľ: Nemocnica Levice


Lekár na chirurgické oddelenie

Určené pre: Pre lekárov

Miesto výkonu: Levice

Zadávateľ: Nemocnica Levice


Lekár na gynekologicko-pôrodnícke oddelenie

Určené pre: Pre lekárov

Miesto výkonu: Levice

Zadávateľ: Nemocnica Levice


Lekár na oftalmologickú ambulanciu

Určené pre: Pre lekárov

Miesto výkonu: Levice

Zadávateľ: Nemocnica Levice


Lekár so špecializáciou v odbore pediatrická neurológia

Určené pre: Pre lekárov

Miesto výkonu: Levice

Zadávateľ: Nemocnica Levice