Logo

Skupina AGEL je najúspešnejším poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Kariéra

Ponuka práce


Lekári atestovaní a neatestovaní

Určené pre: Pre lekárov

Miesto výkonu: Zvolen

Zadávateľ: Nemocnica Zvolen


Farmaceuti do verejnej a nemocničnej lekárne

Určené pre: Pre nelekárske zdravotnícke profesie

Miesto výkonu: Zvolen

Zadávateľ: Nemocnica Zvolen


Zdravotné sestry /pôrodné asistentky

Určené pre: Pre nelekárske zdravotnícke profesie

Miesto výkonu: Zvolen

Zadávateľ: Nemocnica Zvolen


lekár na detské oddelenie so špecializáciou/absolvent

Určené pre: Pre lekárov

Miesto výkonu: Krompachy

Zadávateľ: Nemocnica Krompachy


Lekár na interné oddelenie so špecializáciou/absolvent

Určené pre: Pre lekárov

Miesto výkonu: Krompachy

Zadávateľ: Nemocnica Krompachy


Lekár na gynekologicko-pôrodnícke oddelenie so špecializáciou/absolvent

Určené pre: Pre lekárov

Miesto výkonu: Krompachy

Zadávateľ: Nemocnica Krompachy


Sestra na operačnej sále

Určené pre: Pre nelekárske zdravotnícke profesie

Miesto výkonu: Krompachy

Zadávateľ: Nemocnica Krompachy


Pôrodná asistentka

Určené pre: Pre nelekárske zdravotnícke profesie

Miesto výkonu: Krompachy

Zadávateľ: Nemocnica Krompachy


Lekár na chirurgické oddelenie so špecializáciou/absolvent

Určené pre: Pre lekárov

Miesto výkonu: Krompachy

Zadávateľ: Nemocnica Krompachy


Lekár na novorodenecké odd. so špecializáciou/absolvent

Určené pre: Pre lekárov

Miesto výkonu: Krompachy

Zadávateľ: Nemocnica Krompachy


Sestra so špecializáciou/absolvent

Určené pre: Pre nelekárske zdravotnícke profesie

Miesto výkonu: Krompachy

Zadávateľ: Nemocnica Krompachy


Sestra pri lôžku

Určené pre: Pre nelekárske zdravotnícke profesie

Miesto výkonu: Komárno

Zadávateľ: Všeobecná Nemocnica Komárno


Lekár - onkológ

Určené pre: Pre lekárov

Miesto výkonu: Komárno

Zadávateľ: Všeobecná Nemocnica Komárno


Lekár - odd. neurológie

Určené pre: Pre lekárov

Miesto výkonu: Komárno

Zadávateľ: Všeobecná Nemocnica Komárno


Lekár - internista

Určené pre: Pre lekárov

Miesto výkonu: Komárno

Zadávateľ: Všeobecná Nemocnica Komárno


Sanitár / pomocný pracovník v zdravotníctve

Určené pre: Pre nelekárske zdravotnícke profesie

Miesto výkonu: Komárno

Zadávateľ: Všeobecná Nemocnica Komárno


Lekár - odd. pediatrie

Určené pre: Pre lekárov

Miesto výkonu: Komárno

Zadávateľ: Všeobecná Nemocnica Komárno


Lekár na psychiatrické oddelenie so špecializáciou/absolvent

Určené pre: Pre lekárov

Miesto výkonu: Levoča

Zadávateľ: Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča


Rádiologický technik so špecializáciou/absolvent

Určené pre: Pre nelekárske zdravotnícke profesie

Miesto výkonu: Levoča

Zadávateľ: Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča


Sestra so špecializáciou/absolvent na všetky oddelenia

Určené pre: Pre nelekárske zdravotnícke profesie

Miesto výkonu: Levoča

Zadávateľ: Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča


Sestra na operačnej sále so špecializáciou/absolvent

Určené pre: Pre nelekárske zdravotnícke profesie

Miesto výkonu: Levoča

Zadávateľ: Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča


Zdravotnícky laborant so špecializáciou/absolvent

Určené pre: Pre nelekárske zdravotnícke profesie

Miesto výkonu: Levoča

Zadávateľ: Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča


Lekár na oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny so špecializáciou/absolvent

Určené pre: Pre lekárov

Miesto výkonu: Levoča

Zadávateľ: Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča


Lekár na na chirurgické oddelenie so špecializáciou/absolvent

Určené pre: Pre lekárov

Miesto výkonu: Levoča

Zadávateľ: Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča


Lekár na detské oddelenie so špecializáciou/absolvent

Určené pre: Pre lekárov

Miesto výkonu: Levoča

Zadávateľ: Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča


Lekár na rádiodiagnostické oddelenie so špecializáciou/absolvent

Určené pre: Pre lekárov

Miesto výkonu: Levoča

Zadávateľ: Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča


Lekár na interné oddelenie so špecializáciou/absolvent

Určené pre: Pre lekárov

Miesto výkonu: Levoča

Zadávateľ: Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča


Lekár na neurologické oddelenie so špecializáciou/absolvent

Určené pre: Pre lekárov

Miesto výkonu: Levoča

Zadávateľ: Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča


Lekár na onkologickú ambulanciu so špecializáciou/s praxou

Určené pre: Pre lekárov

Miesto výkonu: Levoča

Zadávateľ: Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča


Lekár na urologické oddelenie so špecializáciou/absolvent

Určené pre: Pre lekárov

Miesto výkonu: Levoča

Zadávateľ: Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča


Sestra

Určené pre: Pre nelekárske zdravotnícke profesie

Miesto výkonu: Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica

Zadávateľ: Nemocnica Košice-Šaca


Lekár na interné lôžkové oddelenie

Určené pre: Pre lekárov - absolventov

Miesto výkonu: Bánovce nad Bebravou

Zadávateľ: NEMOCNICA Bánovce


Sestra (zdravotnícky asistent) na interné lôžkové oddelenie v zmennej prevádzke

Určené pre: Pre nelekárske zdravotnícke profesie

Miesto výkonu: Bánovce nad Bebravou

Zadávateľ: NEMOCNICA Bánovce


Operačná sestra, inštrumentárka

Určené pre: Pre nelekárske zdravotnícke profesie

Miesto výkonu: Bánovce nad Bebravou

Zadávateľ: NEMOCNICA Bánovce


Lekár interná ambulancia

Určené pre: Pre lekárov

Miesto výkonu: Bánovce nad Bebravou

Zadávateľ: NEMOCNICA Bánovce


Lekár ODCH

Určené pre: Pre lekárov - absolventov

Miesto výkonu: Bánovce nad Bebravou

Zadávateľ: NEMOCNICA Bánovce


Sestra na novorodenecké oddelenie v zmennej prevádzke

Určené pre: Pre nelekárske zdravotnícke profesie

Miesto výkonu: Bánovce nad Bebravou

Zadávateľ: NEMOCNICA Bánovce


Lekár kardiológ

Určené pre: Pre lekárov

Miesto výkonu: Bánovce nad Bebravou

Zadávateľ: NEMOCNICA Bánovce


Lekár na Oddelenie dlhodobo chorých

Určené pre: Pre lekárov

Miesto výkonu: Handlová

Zadávateľ: NEMOCNICA Handlová


Lekár gastroenterológ

Určené pre: Pre lekárov

Miesto výkonu: Handlová

Zadávateľ: NEMOCNICA Handlová


Lekár ORL

Určené pre: Pre lekárov

Miesto výkonu: Handlová

Zadávateľ: NEMOCNICA Handlová


Lekár chirurg na ambulanciu a jednodňovú chirurgiu

Určené pre: Pre lekárov

Miesto výkonu: Handlová

Zadávateľ: NEMOCNICA Handlová


Verejný zdravotník

Určené pre: Pre nelekárske zdravotnícke profesie

Miesto výkonu: Bratislava

Zadávateľ: MEDI RELAX M+M


Lekár rádiológ

Určené pre: Pre lekárov

Miesto výkonu: Zlaté Moravce

Zadávateľ: Nemocnica Zlaté Moravce


Lekár na interné oddelenie

Určené pre: Pre lekárov

Miesto výkonu: Zlaté Moravce

Zadávateľ: Nemocnica Zlaté Moravce


Rádiologický asistent

Určené pre: Pre nelekárske zdravotnícke profesie

Miesto výkonu: Zlaté Moravce

Zadávateľ: Nemocnica Zlaté Moravce


Zdravotná sestra

Určené pre: Pre nelekárske zdravotnícke profesie

Miesto výkonu: Nemocnica Zlaté Moravce

Zadávateľ: Nemocnica Zlaté Moravce


Lekár chirurg

Určené pre: Pre lekárov

Miesto výkonu: Zlaté Moravce

Zadávateľ: Nemocnica Zlaté Moravce


Ponuka práce - sanitár

Určené pre: Pre nezdravotnícke profesie

Miesto výkonu: Nemocnica Zlaté Moravce

Zadávateľ: Nemocnica Zlaté Moravce


Elektrikár

Určené pre: Pre nezdravotnícke profesie

Miesto výkonu: Zlaté Moravce

Zadávateľ: Nemocnica Zlaté Moravce


Lekár na oddelenie vnútorného lekárstva

Určené pre: Pre lekárov

Miesto výkonu: Levice

Zadávateľ: Nemocnica Levice


Lekár na chirurgické oddelenie

Určené pre: Pre lekárov

Miesto výkonu: Levice

Zadávateľ: Nemocnica Levice


Lekár na gynekologicko-pôrodnícke oddelenie

Určené pre: Pre lekárov

Miesto výkonu: Levice

Zadávateľ: Nemocnica Levice


Lekár na oftalmologickú ambulanciu

Určené pre: Pre lekárov

Miesto výkonu: Levice

Zadávateľ: Nemocnica Levice


Lekár so špecializáciou v odbore pediatrická neurológia

Určené pre: Pre lekárov

Miesto výkonu: Levice

Zadávateľ: Nemocnica Levice